"Het is belangrijk dat onze kinderen leren om verantwoordelijkheid te dragen en te leren plannen. Zeker vandaag, in deze woelige tijden. Daarom vinden we dat Daltononderwijs dé ideale manier is om onze kinderen voor te bereiden op onze huidige samenleving", zegt Kristin Peeters, directrice van het Daltonschool het Leerlabo te Westerlo.

Meteen plan klaar

Kristin Peeters, Directrice: "Onze kinderen hebben zich maar miniem moeten aanpassen tijdens de eerste lockdown. We hoorden dat andere scholen met de handen in het haar zaten, maar wij hadden meteen een plan klaar.

In onze school zijn leerlingen het gewoon om hun taken in te plannen en na korte instructiemomenten zélf aan de slag te gaan. Wij werken in de lagere leerjaren met dagplanners en onze oudste kinderen kunnen activiteiten zelf inplannen verspreid over een hele week.

Ook bij het maken van het huiswerk leren wij kinderen hoe ze een degelijke planning kunnen maken. We pasten dezelfde werkwijze toe voor het thuisonderwijs. De leerkracht kon online een korte instructie geven en de dagplanner of weekplanner met de kinderen overlopen en de leerstof kort samen inoefenen.

Ouders als gelijkwaardige partners

Kristin Peeters: "Vermits onze kinderen van jongs af aan aangemoedigd worden om zelf planningen te maken, in te schatten hoeveel tijd ze nodig hebben, initiatief te tonen... hebben zij een grote voorsprong.

Hoe jonger een kind is, hoe meer coaching en begeleiding het nodig heeft. Dat beseffen we ten volle. Je kan niet verwachten van een leerling van het eerste of tweede leerjaar dat het een hele dag aan taken volledig zelfstandig kan plannen en maken.

Daarom zijn we onze ouders ook heel dankbaar dat zij de rol van coach en begeleider voor een stukje van ons overgenomen hebben. Wij zien ouders als gelijkwaardige partners in het leerproces.

Zij waren op dat moment een beetje de procesbegeleiders, maar niet de vervangleraren. Zij zagen toe op het timemanagement en praktische opvolging. Wij bleven verantwoordelijk voor de didactische invulling.

Het Leerlabo volgt namelijk net zoals andere scholen dezelfde leerplandoelen, maar we doen nét dat tikje meer op vlak van leren zelfstandig zijn, samenwerken en verantwoordelijk zijn voor het eigen werk.

Ons team bleef de hele dag beschikbaar indien verdere instructie of individuele begeleiding nodig was en onze ouders zagen erop toe dat uiteindelijk het werk gedaan werd.

Een groot voordeel van onze schoolwerking zijn onze kleine klassen. Zo kunnen we elke leerling onderwijs bieden op maat, of het nu via afstandsonderwijs is of niet."

Samenwerken is het speerpunt

Kristin Peeters: "Natuurlijk was ook hier de opluchting groot dat de scholen terug open mochten.

Zo konden onze leerlingen terug samenwerken met 'maatjes' van hun eigen leeftijd. Samenwerken is de laatste sleutel voor het succes van onze school. Onze school doet het goed momenteel.

Net zoals alle andere scholen proberen wij de (veiligheids)regels zo goed mogelijk op te volgen en hopen wij dat de scholen niet nog eens moeten sluiten. Maar als dit toch het geval blijkt, dan zijn wij er volledig klaar voor!"

Het zit erin, wij halen het eruit!