Defensie gaat bijspringen in de strijd tegen corona. Het leger heeft op vraag van de regering een lijst gemaakt waar het allemaal kan helpen: extra ambulances, medisch personeel of vervoer van zieken via helikopters.

In Luik zijn de eerste leger-voorbereidingen voor een noodziekenhuis al begonnen. (VRTNWS) Foto © Kim Foucart/Photo News.