Op vrijdag 14 februari organiseren Milieuzorg Op School en Ecocampus de 10eeditie van Dikketruiendag. Ook Thomas More doet mee. Op alle campussen wordt de verwarming twee graden lager gedraaid. Studenten die een dikke trui op overschot hebben, kunnen ze aan een goed doel schenken en op de campus van de Lerarenopleiding in Vorselaar wordt de Dikketruiendag het hoogtepunt van een heuse breiweek.

Dikketruiendag

Wat startte als een symbolische actie om het Kyotoverdrag in de verf te zetten, is ondertussen uitgegroeid tot een vaste waarde in de scholen. De campagne mikt vooral op eenvoudige maatregelen, die ook daarna op een structurele wijze aangehouden kunnen worden: lichten doven bij het verlaten van een lokaal, toestellen uitschakelen na gebruik, de verwarming correct afstellen,... Heel wat scholen zetten ook allerlei ludieke en educatieve acties op touw.

Twee graden frisser

Dikketruiendag is voor Thomas More het uitgelezen moment om studenten en personeelsleden warm te maken voor een duurzaam energiebeleid. Op alle campussen van Thomas More wordt de verwarming twee graden lager gezet. Je merkt het nauwelijks en het zorgt voor minder stookkosten en minder broeikasgassen. Wie ondanks zijn dikke trui toch kou heeft, kan zich verwarmen aan een kommetje soep dat door leden van de Studentenraad aangeboden wordt.

Dikke trui te veel? Schenk ze aan een goed doel!

Studenten kunnen op elke campus hun dikke trui binnenbrengen ten voordele van een goed doel. In ruil krijgen ze van STIP (Studenten Informatiepunt) een cultuurticket. STIP verzamelt de truien en schenkt ze aan een goed doel. In de Kempen is dat “Ons Huis” van de Vierde Wereld Werking in Mol.

Breien aan de langste sjaal

Op de campus van de lerarenopleiding in Vorselaar wordt de Dikketruiendag het hoogtepunt van een heuse breiweek. Sinds maandag 10 februari staat er in de Agora een retrosalon, ingericht met de medewerking van de Kringwinkel. Studenten en docenten nemen tijdens de pauzes priemen en wol ter hand om samen gezellig te breien. Wie niet kan breien, kan het er leren. Eén breiwerk is vertrokken voor een estafette langs de leslokalen. Elke groep breit (tijdens de les) er een stukje aan en geeft het breiwerk daarna door naar de volgende.

Op 14 februari op de middag gaat het slotmoment van de breiweek door. Om 12.30 uur wordt de “origineelste dikke trui” waarmee een student of docent vrijdag op de campus rondloopt, bekroond. De populairste “breier” van de voorbije week wordt in de bloemetjes gezet en er wordt gemeten hoe lang de “langste sjaal” geworden is. Bovendien komen de studenten te weten waarom ze de hele week alleen maar lapjes gebreid hebben.

Picknickdekens en de Bende van de soepsteen

Met de gebreide lapjes worden een of meerdere picknikdekens gemaakt voor de duurzame picknick, die in mei door de Bende van de soepsteen georganiseerd wordt. De Bende van de soepsteen bestaat uit docenten en studenten en organiseert in Vorselaar activiteiten, die verbondenheid bevorderen op de campus en die “goed van doen” zijn (duurzaamheid, solidariteit,...).

Met de Dikketruiendag en de samenwerking met de kringwinkel wordt duurzaamheid in de verf gezet. Met het salon wil men de verbondenheid bevorderen. Dit lijkt alvast aardig te lukken! Studenten zitten samen met docenten, administratief personeel, poetsvrouwen, ... in het salon.