De landbouwschool van Geel is bijna 100 jaar actief op het terrein van jeugdcentrum De Bogaard. Vele generaties leerden er de kneepjes van het vak.

Dankzij plattelandssubsidies van Europa, Vlaanderen en provincie Antwerpen en investeringen van het stadsbestuur zetten stad Geel, scholengemeenschap KOGEKA en provinciaal onderzoeks- en belevingscentrum Hooibeekhoeve in op een opwaardering van de site met een belevingspad, infoborden, spelelementen, een digitaal en een educatief luik.

Zo wordt De Bogaard voor nog meer streekgenoten een ideale plek om te verpozen of iets bij te leren. GAB Architecten zorgt voor de uitwerking van het toeristisch en recreatief concept op het terrein. In de nieuwe dierenverblijven zal je Kempense erfgoedrassen zien scharrelen en grazen.

"Projecten die inzetten op het stimuleren van streekidentiteit via educatie, recreatie en vrije tijd werken op verschillende niveaus aan het veerkrachtiger maken van het platteland.

Met het project Levend erfgoed op de Bogaard houden de projectpartners het Kempense erfgoedverhaal letterlijk en figuurlijk levend door Kempense rassen terug te halen naar het neerhof en de stal.

Door de geplande structurele werken en verfraaiingen zoals het belevingspad zullen de bezoekers er de ruimte hebben om iets op te steken over hun streek en over landbouw van vroeger, ook wanneer ze komen spelen of gewoon even op adem willen komen," licht gedeputeerde voor Plattelandsbeleid Kathleen Helsen toe.

Erfgoedrassen

Na een grondige renovatie van de dierenverblijven worden er geschikte dierenrassen uitgeselecteerd en fokprogramma's opgestart. Zo zal de site zich profileren als ambassadeur van erfgoedrassen.

De Campine zal als nazaat van het Kempens Hoen uitgroeien tot een erfgoed- en streekras. In 2022 willen de stad en KOGEKA het Levend erfgoedhoflabel behalen.

Door de vernieuwing en heroriëntatie van de buitenvolière en kippenrennen zullen bezoekers op een aangename manier via brede wandelpaden en vanop nieuwe zitbanken kunnen kennismaken met het levend erfgoed op De Bogaard.

Bezoekers krijgen meer voeling met de streek dankzij de verschillende dieren van het platteland en kunnen spelenderwijs en via digitale informatiedragers de link leggen met hedendaagse landbouw.

"Speelplein De Bogaard, centraal gelegen in de stad, krijgt de komende jaren een grondige opknapbeurt. In een eerste fase wordt er gewerkt aan een nieuwe geïntegreerde kleuter- en dierenzone.

Het belevingspad zal ervoor zorgen dat verschillende doelgroepen zoals jonge gezinnen, kleuter- en lagere scholen, jongeren en senioren, mensen met een beperking, ... hier erfgoed- en landbouwkennis kunnen opdoen.

Dankzij de vernieuwingen kan De Bogaard ook de komende jaren een groene trekpleister blijven voor inwoners en bezoekers. Dit project rond levend erfgoed zet daarbij de Kempense streekidentiteit mooi in de kijker," zegt Vera Celis, burgemeester van Geel.

Landbouweducatie

Er zullen educatieve borden en lespakketten opgemaakt worden. Tijdens dagbezoeken horen bezoekers het verhaal van landbouw vroeger en nu waarbij toerisme, onderwijs en landbouw samen de streekidentiteit van Geel versterken.

De leerboerderij zal uitgroeien tot een locatie waar iedereen welkom is en zin heeft om streekidentiteit te beleven. De projectpartners dragen het concept ook uit naar andere landbouwbedrijven, kinderboerderijen … zodat ook zij met het beschikbare educatief materiaal streekidentiteit kunnen integreren op hun boerderij.

De stedelijke dienst toerisme en stadsanimatie en provinciaal onderzoeks- en voorlichtingscentrum Hooibeekhoeve staan mee in voor het opnemen van het aanbod en de promotie in de ruimere streek. De Bogaard en Hooibeekhoeve vormen een perfecte tweespan voor landbouweducatie: De Bogaard brengt het erfgoedverhaal van landbouw en via Hooibeekhoeve kan je hedendaagse landbouw leren kennen.

Erfgoedapp

In een latere fase wordt een erfgoedapp ontwikkeld rond het educatieve en toeristische aanbod op De Bogaard zodat het opsnuiven van landbouwkennis en streekidentiteit maar enkele klikken vergt. Al wandelend over het belevingspad zal de app je na het scannen van een QR-code info op maat voorschotelen.  

Flora

De fruitboomgaard op de site blijft behouden en wordt nog uitgebreid met een bloemenweide, pluktuin, bijenkasten en insectenhotels. In samenwerking met enkele partners wordt er jaarlijks ook een workshop georganiseerd rond de beleving van streekidentiteit. Zo worden de deelnemers op een andere manier ondergedompeld in het erfgoedverhaal en ervaren ze hoe dit in het stadscentrum zijn waarde kan hebben.

Gedragen streekidentiteit

De bezielers van dit project zijn Sint Jozef Geel (Katholiek Onderwijs Geel-Kasterlee), stad Geel, provinciaal onderzoeks- en voorlichtingscentrum Hooibeekhoeve, Steunpunt Levend Erfgoed, KEMP, Kempens Hoen, Erfgoeddienst k.ERF, Centrum agrarische geschiedenis, Hoebenschot Plant en tuin, Bijengilde Sint-Ambrosius en TuinHier Geel.  

De rijke Kempense ontstaansgeschiedenis, unieke identiteit en band met landbouw zal door deze partners de komende jaren gestimuleerd worden met als uitvalsbasis de centraal gelegen stadsboerderij De Bogaard.

Het terrein is nu al gekend door veel inwoners door o.m. de jeugdwerking. De leerlingen van de landbouwschool verzorgen binnenkort bovendien een volle eeuw het boerderijgedeelte van de Bogaard. Sint Jozef Geel en Sint Aloysius Geel vatten het LEADER-project mooi samen in een haiku.

“Trots en levendig

Nieuwsgierig op ontdekking

Fiere Kempenaar”

Leader-subsidie

LEADER is een subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling. Goedgekeurde projecten kunnen rekenen op 65% van de totale projectkost. Zo investeren de provincie Antwerpen, Vlaanderen en de Europese Unie samen 72.197 euro in het project “Levend erfgoed op De Bogaard”.

De provincie Antwerpen telt drie LEADER-gebieden. Geel ligt in de regio LEADER Kempen Zuid.

Waar:
De Bogaard, Geel

bereikbaar via Diestseweg en Steentjesblok

Meer info

www.ideevoorgeel.be  

www.provincieantwerpen.be/platteland

www.provincieantwerpen.be > Hooibeekhoeve  

www.leaderprovincieantwerpen.be