Het federale Overlegcomité heeft een handleiding over de organisatie van jeugdactiviteiten goedgekeurd.

Na overleg met experts is beslist dat buurtspeeltuinen in de open lucht vanaf woensdag 27 mei geopend mogen worden voor kinderen tot en met 12 jaar.

Zomerkampen en speelpleinwerkingen met of zonder overnachting mogen vanaf 1 juli doorgaan in zogenaamde contactbubbels van maximaal 50 personen.

Jongeren en begeleiders ouder dan 12 jaar moeten de veiligheidsafstand zo veel mogelijk blijven respecteren.

Ook jeugdhuizen kunnen hun activiteiten weer opstarten voor contactbubbels van maximaal 50 jongeren. (VRTNWS)

Alles blijft onder voorbehoud van goedkeuring door de Nationale Veiligheidsraad.