U bent hier

Lien Vandeperre (De Brugpartij) jongste lid van Geels Bijzonder Comité

Geel
06.01.2019 - 18.34u
Door: Mark Jaspers

'Bij het invullen van politieke mandaten buiten de gemeenteraad kleurt de Brugpartij in Geel buiten de lijntjes van de oude politieke cultuur. Mandaten die niet door gemeenteraadsleden ingevuld moeten worden, gaan bij de nieuwe progressieve partij bij voorkeur naar andere talentvolle mensen uit de partijrangen.

Ook de manier waarop ze worden aangeduid is nieuw in de Geelse politiek. Lien Vandeperre, een van de jongeren op de lijst, wordt straks ook het jongste lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) van het OCMW.

Sommige politieke mandaten buiten de gemeenteraad – de politieraad, bijvoorbeeld - moeten door raadsleden worden ingevuld, maar er zijn er ook heel wat die open staan voor niet verkozen vertegenwoordigers van de partijen. De zetels in het BCSD, dat over de concrete steundossiers van het OCMW beslist en dus in de frontlijn van de strijd tegen de armoede staat, zijn de eerste van de nieuwe legislatuur die moesten worden ingevuld.

Hoewel ze niet exclusief aan verkozenen voorbehouden zijn, vullen de meerderheidspartijen CD&V en N-VA ze nog altijd op de klassieke manier in. Daardoor behoudt een zetel in het BCSD zijn imago van troostprijs of schimmige wederdienst.

De Brugpartij koos ervoor om ook voor de lokale politieke mandaten cumul te vermijden waar mogelijk. De Geelse politiek - vooral de kant van de meerderheid - telt naast twee parlementairen in het schepencollege nog enkele mindere goden die de kunst van het cumuleren beheersen.

Ze zitten bijvoorbeeld in de gemeenteraad, in de politieraad én in het BCSD, en hebben daarnaast vaak nog andere mandaten.

"Dat is niet het soort vertegenwoordiging dat de Brugpartij voor ogen heeft. Het staat ook haaks op de nieuwe wind die de politiek in Geel nodig heeft", zegt toekomstig fractieleider Dirk Kennis. "Voor ons weegt het profiel van degene die gaat zetelen zwaarder door dan allerlei overwegingen van interne politieke aard, of iemands rang in de pikorde van een partij.

Het is mogelijk dat de partijen die de cumul blijven aankleven, onvoldoende bekwame mensen in hun rangen hebben om alle posten in te vullen, maar bij de Brugpartij doet zich het tegendeel voor. We willen het talent dat we in onze rangen hebben, zo goed mogelijk inzetten."

Solliciteren voor vacatures

'De Brugpartij kijkt daarom verder dan haar verkiezingslijst en lanceert oproepen om voor de beschikbare politieke mandaten te kandideren in haar brede leden- en sympathisantenkring. Voor het BCSD leverde dat onverwacht veel valabele 'sollicitanten' op.

Een selectiecommissie stelde na lang wikken en wegen unaniem één van hen aan de algemene vergadering van de partij voor. Dat is Lien Vandeperre (30), die een master in de Politieke Wetenschappen heeft en les geeft in het deeltijds onderwijs van Kogeka. Haar kandidatuur werd goedgekeurd met een ruime 2/3-meerderheid.

Diezelfde algemene vergadering stond unaniem achter Cis Sterckx (59) voor de beheerraad van het AGB Cultuur en Iris Devos (27) voor die van het AGB Sport.
De gemeenteraadsfractie waarmee de Brugpartij op maandag 7 januari de nieuwe legislatuur aanvat, bestaat uit Tinne Van Gelder, Elhasbia Zayou, Ivo Bollen, Noël Devos en Dirk Kennis. Die laatste is samen met Elhasbia Zayou ook kandidaat voor de politieraad.

Lien Vandeperre (30) wordt na een vernieuwende aanstellingsprocedure door de Brugpartij afgevaardigd naar het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.' (pb)

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Webdesign door Intracto