Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Lier, Hulshout en provincie zoeken ruimte voor groen en water

Provincie Antwerpen en Breekijzer vzw begeleiden Lier, Hulshout en drie andere baanbrekende gemeenten via een onthardingstraject op maat.

Op 27 en 28 juni ging sessie 3 van het begeleidingstraject ‘Gemeentewegen onder de loep’ door. Tijdens dit traject werken 5 gemeenten in 6 stappen naar een prioriteitenlijst voor het ontharden van hun oververharde gemeentewegen. Daarna zijn ze klaar om aan de slag te gaan.

Woensdagochtend verzamelden vol enthousiasme de schepen, plannende en uitvoerende ambtenaren van de gemeente Hulshout. Donderdagochtend was het de beurt aan stad Lier.

Beide groepen fietsten langs verschillende locaties om ruimte voor vergroening en water langs gemeentewegen te zoeken. De tochten stonden stil bij verschillende locaties en leverden de nodige input voor een onderbouwd en gedragen actieplan.

“Hulshout heeft zoals de meeste Vlaamse gemeentes een hoog verhardingspercentage, wat ook zeer duidelijk werd tijdens de fietstocht. Als gemeente willen we focussen op deze probleemgevallen bij onze volgende rioleringswerken en ontwikkelingen. We moeten zowel bij onszelf als bij onze burgers proberen om de denkwijze te veranderen. Stapje voor stapje moeten we naar meer blauw en groen.” - gemeente Hulshout.  

 

“Lier en deelgemeente Koningshooikt willen inzetten op het klimaatadaptief inrichten van de openbare ruimte die de duurzaamheidstoets doorstaat. De ambitie is om Lier en Koningshooikt met de nodige veerkracht voor te bereiden op een klimaatveilige toekomst. Daarom streven we naar de visie dat verharding voor wegen en voetpaden beperkt blijft tot het strikt noodzakelijke.

Bij de heraanleg van wegen en rioleringswerken willen we de opportuniteit grijpen om meer ruimte te voorzien voor groen en water. In openruimte gebied zien we kansen om te brede en vergeten wegen aan te pakken, zodat ook de wandelaar en de fietser meer ruimte krijgen.” vertelt Thierry Suetens, schepen van Omgeving. Met extra ruimte voor groen, creëren we gewoonweg een aangenamere leefomgeving.

Voor deze fietstocht gingen Essen, Hulshout, Lier, Sint-Katelijne-Waver en Wommelgem samen met Breekijzer vzw en provincie Antwerpen al twee keer aan de slag. Hier kwamen de data van Provincies in Cijfers en de Re-move methodiek van Breekijzer aan bod.

Wat mogen de lokale besturen nog verwachten?

Tot en met 30 november nemen de gemeenten nog deel aan 3 andere sessies. Hier wordt de nodige aandacht gegeven aan een multifunctionele aanpak van het klimaatadaptatieproject, de berekening van de kosten en de baten en de financierbaarheid ervan. Er is ook een sessie voorzien waarin gemeenten kennis en ideeën kunnen uitwisselen.

Waarom ontharden?

De verhardingsgraad in de provincie is met 17,3% erg hoog. Gedeputeerde voor milieu, natuur en water, De Haes, onderstreept het belang van ontharden voor lokale besturen: “ Door ontharding vermindert het risico op wateroverlast, stijgt het grondwaterpeil en verbetert de waterkwaliteit. Te warme asfaltweg verandert zo in een aangename, verkoelende en groene plek met planten, bloemenperkjes en bijen. Kortom, een gemeente waar het voor burgers gelukkig wonen, werken en verplaatsen is.

Dit voorjaar begeleidt provincie Antwerpen in het totaal 9 lokale besturen tijdens 2 begeleidingstrajecten op maat. Naast dit traject namen er dit voorjaar 4 lokale besturen deel aan het traject ‘jouw project onder de loep’. Ondertussen staat er dit najaar een tweede traject ‘jouw project onder de loep’ op de agenda. Zo kunnen 5 nieuwe gemeenten tot 20 september inschrijven voor begeleiding op maat. Gemeenten die liever op eigen houtje aan de slag gaan, kunnen het vijfstappenplan voor adaptatie gebruiken. Zo zien gemeenten niets over het hoofd bij hun adaptatieprojecten.

Deel dit artikel