Samenwerkingsverband Neteland organiseerde een netwerkmoment voor het scholenplatform in cc. 't Schaliken in Herentals.

Alle directies van de basisscholen, secundaire scholen, hogeschool, avondonderwijs en de academies uit de regio dachten na over de uitdagingen die ze samen het hoofd willen bieden.

'De 5 gemeenten uit de regio Neteland – Grobbendonk, Herenthout, Herentals, Olen en Vorselaar – werken al jaren op meer dan 40 domeinen samen', zegt Lieven Janssens, burgemeester Vorselaar en voorzitter samenwerkingsverband Neteland.

'Drie jaar geleden ontstond zo ook het scholenplatform. Met dit platform pakken de gemeenten, scholen en partners uitdagingen op het vlak van onderwijs samen aan.'

Vijf centrale thema's

'Tijdens het netwerkmoment van gisteren kwamen 70 directieleden, schepenen en burgemeesters samen om een namiddag na te denken over thema's die voor scholen van belang zijn.

Zo stonden deze vijf thema's centraal:

- Gezondheidspreventie: beweging en voeding
- Sociale media en polarisatie
- Vergroening en ontharding van speelplaatsen
- Verkeersveiligheid en uniforme schoolomgevingen in Neteland
- Een ééngemaakte werking van Bibliotheek Neteland en het aanbod voor de scholen
- STEM-partnerschap en Thomas More.

Ook het STEM-partnerschap Neteland werd in primeur voorgesteld aan de scholen. STEM is een letterwoord dat staat voor Science, Technology, Engineering, Mathematics. Met het partnerschap wil samenwerkingsverband Neteland de interesse van jongeren voor wetenschap en technologie versterken.

Verder kwamen ook de academies uit de regio en de campus van Thomas More in Vorselaar aan bod. In deze hogeschool krijgen studenten een lerarenopleiding. Samen met de scholen van Neteland wil Thomas More het beroep van leraar positief in de kijker zetten.'

Concrete acties

'De scholen, gemeentebesturen en partners maakten de afspraak om volgend jaar opnieuw 3 bijeenkomsten te plannen', vervolgt Lieven Janssens.

'Tijdens die bijeenkomsten gaan ze dieper in op de centrale thema's, om zo tot concrete acties te komen.

Het zullen alvast niet de eerste acties zijn die voortkomen uit het scholenplatform.

Zo zijn er recent al projecten en acties geweest rond verkeersveiligheid, gameverslaving, jongerenwelzijn, pesten, diversiteit, onthaal van anderstaligen en leesvaardigheid.'  Foto rr/LJ/N.