Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Lieven Janssens : 'Ontharde groene dorpskern, er kunnen 375.000 flessen water in bekken onder Markt' - extra foto's

Vorselaar Markt

Burgemeester Lieven Janssens (ActieV) is een méér dan tevreden burgervader. Begin vorig jaar werd Vorselaar uitgekozen als provinciale laureaat in de wedstrijd “Natuur in je buurt”.  Vandaag kreeg de officiële opening van het vernieuwde, ontharde én autovrije Marktplein al een uniek historisch tintje. Volgend jaar volgt het inhuldigingsfeest voor de hele Vorselaarse gemeenschap.

'Van een grijze en totaal verharde zone heeft ons lokaal bestuur het plein met veel ruimte voor groen en blauw getransformeerd', weet Lieven Janssens. 'Ondertussen is Vorselaar ook officieel ambassadeur in blauwgroene initiatieven.

Het ondergronds opvangbekken heeft een mega-capaciteit van 375.000 flessen water. Daarmee leren we dat je ook in het centrum van een gemeente op een succesvolle manier kan ontharden. Vorige tropische zomer hebben we nog ervaren dat waterreserves aanleggen, ontzettend belangrijk kan zijn.'

Voor de officiële opening van het vernieuwde marktplein mochten 5 kinderen die op de Markt wonen mee het lint doorknippen. 'Voor alle inwoners van Vorselaar gaan we in de loop van volgend jaar een echte feestelijke opening organiseren waar iedereen welkom is.  We gaan dat pas doen als ook de rest van de weg- en rioleringswerkzaamheden die momenteel nog in het centrum lopen, afgerond zijn en wanneer het plein ook helemaal groen is, aangeplant én ingericht.'

Je kan nu nog maar langs één kant in beide richtingen over de Markt rijden. De Markt verlaten richting Nieuwstraat is ook nog mogelijk.

Een overzicht

'De voorbije jaren zijn er al heel wat vernieuwingen aangebracht in het dorpscentrum van Vorselaar: de heraanleg van alle dorpspleinen zoals Heikant (2011), Kerkplein (2013), Kerkstraat (2014), Cardijnlaan (2016), pleintje Tip (2016) en pleintje Spieke (2017), Mgr. Donchelei (2018), Boulevard (2020), creatie van gemeentepark (2021) en allerlei (ver)nieuw(d)e paadjes', vervolgt burgemeester Janssens. 'Bij deze werken maakten we steeds gebruik van dezelfde soort materialen en legden we de nadruk op meer ontmoetingsruimte, meer uitstraling, meer groen en meer blauw (water/ontharding).

Als sluitstuk van de dorpskernvernieuwing, werd de voorbije maanden de focus gelegd op het Marktplein. Het Marktplein is historisch een baken in ons dorp. Het plein is ook beeldbepalend en met het prachtige klooster, Huis Van Bockstal, de woning van de notaris en het gemeentehuis herbergt het ook belangrijke gebouwen of functies in onze gemeente.

Ook PIOEN, het nieuwe gezondheidshuis in onze gemeente krijgt er een plaats (en start morgen 3 oktober!). Onder het plein werd een enorme regenwateropvang gecreëerd die het regenwater slim hergebruikt (o.a. in het schooldomein). Er kunnen dus tot 375.000 flessen water in het opvangbekken. Slim in het kader van de toekomst.

Langs het plein werden verschillende bijkomende trage verbindingen aangelegd voor de wandelaars en fietsers: de Kabienstraat werd een door-/doodlopende straat, de Nieuwstraat enkel toegankelijk voor bestemmingsverkeer, de weg aan de zijde van het gemeentehuis werd parkeer- en verkeersvrij en er kwamen nieuwe paadjes naar Merellaan (langs het vernieuwde Huis Van Bockstal), naar de centrumparking (langs het gemeentehuis) en de Diamantstraat en Veldstraat (langs het gloednieuwe -en al veelvuldig gebruikte- gemeentepark).

Ook dat nieuwe gemeentepark past dat binnen een bredere visie op klimaatadaptatie, ontharding en het voorzien van voldoende woonkwaliteit in hartje centrum. Vanuit het Marktplein zullen de komende jaren nog zogenaamde “blauwgroene” aders in het dorp worden voorzien. Daarmee wapenen we Vorselaar voor de toekomst.

De gemeente kreeg waardering voor de aanpak en werd begin vorig jaar uitgekozen als “provinciale laureaat” in de wedstrijd “Natuur in je buurt”. De Vlaamse overheid was ook enthousiast over onze uitgebreide inspanningen om te ontharden en nam Vorselaar op als één van de pilootprojecten. Daarvoor ontving de gemeente belangrijke subsidies van in totaal wel 1,55 miljoen euro. Ondertussen is Vorselaar officieel ambassadeur in die blauwgroene netwerken & ontharding.

Vandaag mogen de buren en de kinderen van het Marktplein aanplantingen doen en het lintje doorknippen. Volgend jaar worden nog wat bijkomende aanplantingen uitgevoerd en dan is de heraanleg van het Marktplein helemaal afgewerkt.

Naast het bestaande klooster, de kaak en het monument van de vrede worden bijkomende kunst- en erfgoedmonumenten onthuld. Dat gebeurt samen met de Zusters, Heemkundige Kring en de buren tijdens een eerste openingsmoment voor de belangrijkste partners in het project. Het betreft een arduinen wapenschild van de congregatie van de Zusters der Christelijke Scholen (die hun 200-jarig bestaan vierden) en een historische dorpspomp die vroeger op het Marktplein stond en nu opgewaardeerd werd met vier historische figuren die de geschiedenis van Vorselaar symboliseren (de kardinaal (Van Roey), de ridder (kasteel), de zuster (klooster) en de diamantslijper) en in brons werden vormgegeven door kunstenaar Roger Cools.

Voor de inwoners organiseren we in 2023 nog een echte opening als alle riolerings- en wegeniswerken in het centrum achter de rug zijn en het plein ook helemaal groen is aangeplant & ingericht', besluit Lieven Janssens.

Kortom een historische dag voor de hele dorpsgemeenschap van Vorselaar.  Foto's Adrie de Kok/NNieuws.

Markt , Vorselaar, België

Vorselaar Markt

Deel dit artikel