'Een tijdje geleden was er, zowel bij de inwoners van Vorselaar als in de pers, veel te doen over het feit dat Lieven Janssens (ACTIEV) zou stoppen als burgemeester. Hij werd genoemd voor een topfunctie in Brussel. Het bericht bleek niet te kloppen maar de massale reacties maakten wel duidelijk dat de Vorselarenaren erg bekommerd zijn om hun burgemeester.

Er is inmiddels zelfs een Facebook-groep opgericht om hem te overtuigen zich nog een keer verkiesbaar te stellen.

In 2012 behaalde Lieven Janssens met de partij ActieV, maar ook persoonlijk, een historische score tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Voor het eerst in de geschiedenis van het dorp behaalde een lijsttrekker meer dan 2.000 individuele voorkeurstemmen.

Lieven krijgt steun van heel veel mensen en wordt overal gewaardeerd als burgemeester. Recent werd de burgervader nog verkozen tot de beste burgemeester van de 308 Vlaamse gemeenten.

Al die elementen en de vele uitdagingen waar Vorselaar de komende jaren voor staat, maakten dat de algemene ledenvergadering van ACTIEV op 13 maart 2016 aan Lieven vroeg om nog een keer het lijsttrekkerschap op te nemen en dus af te zien van zijn voornemen om na 2 termijnen te stoppen als burgemeester. Hij stemde daar mee in.

Mark Suykens, voorzitter van ACTIEV: "We kunnen en willen Lieven in Vorselaar niet missen. Lieven combineert een grote sociale bewogenheid met een enorme deskundigheid. Hij is als wetenschapper al meer dan 15 jaar verbonden aan de Universiteit Antwerpen en wordt daar vaak geconsulteerd als een expert in gemeentezaken.

Ik hoor bij onze inwoners een heel grote tevredenheid over het beleid dat in Vorselaar wordt gevoerd en ook over de figuur van de burgemeester. Zowel in de Kempen als in Vlaanderen is er grote bewondering voor de deskundige aanpak in Vorselaar.

ActieV heeft een heel sterke groep van medewerkers. Voor onze partij zullen de komende verkiezingen een aantal nieuwe, jonge kandidaten zich engageren in Vorselaar. Ik ben heel blij dat Lieven , die bij de volgende verkiezingen trouwens nog maar 41 jaar is, onze lijst met zijn ervaring wil trekken. Ik ervaar sterk dat het lijsttrekkerschap van Lieven door een overgroot deel van de Vorselarenaren heel nadrukkelijk wordt gewaardeerd."

Lieven Janssens, burgemeester: "Ik kreeg eerder al eens voorstellen om ook in de nationale politiek een rol op te nemen maar ik heb dat altijd geweigerd. Ik wil me inzetten voor Vorselaar, zonder enige band met een nationale partij en zonder verplichtingen. Ik wil mezelf 100% geven voor dit prachtige dorp. Ik voel nog heel veel energie en heb nog veel ideeën voor onze gemeente.

Uiteraard heb ik hierover ook met mijn familie gesproken. Ik wil immers tegelijk ook trouw blijven aan het principe dat het niet gezond is om te vergroeien met de politiek. Politiek is geen job maar een passie. Het is zeker zo dat het nu niet het moment is om te stoppen. Daar zou ik veel mensen mee ontgoochelen.

De gemeenten, en ook Vorselaar, staan immers onder grote druk: gemeente en OCMW zullen één organisatie worden, we moeten de grootste besparingsoperatie in de geschiedenis van de gemeente doorvoeren, we zetten steeds meer in op intergemeentelijke samenwerking. Bovendien wil de Vlaamse regering gemeentefusies voorbereiden.

Dat lijkt me geen goede zaak voor Vorselaar. We moeten het heft in eigen handen nemen en onze bestuurskracht nog vergroten door een aantal zaken zelf efficiënter te organiseren.
We hebben de voorbije jaren een prachtige basis kunnen leggen voor de toekomst van Vorselaar. Dat werk is echter niet af.

Ik ben nog jong en wil mij graag nog een nieuwe periode ten volle inzetten voor mijn partij ACTIEV én voor mijn dorp," besluit een energieke Lieven Janssens.  (pb Actiev)

Foto Nnieuws.