Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Lieven Janssens : 'Vorselaar opent haar innovatief gezondheidshuis 'Pioen' - voorkomen is beter dan genezen'

Pioen Vorselaar

Het aantal huisartsen is de laatste jaren sterk gedaald in Vorselaar en tandartsen zijn er al twee jaar helemaal niet meer. Heel wat inwoners moesten noodgedwongen uitwijken naar artsen/zorg buiten de gemeente. Die fysieke afstand zorgt bij een gedeelte van de patiënten voor uitstel van essentiële zorg.

'Er is ondertussen een duidelijke evolutie in de gezondheidszorg: meer multidisciplinair werken, meer groepsgericht … en de focus minder op het curatieve, meer op preventieve zorg: voorkomen is beter dan genezen”', zegt burgemeester Lieven Janssens (ActieV).

'Daarom zocht de gemeente zelf een oplossing om terug een groter aanbod van eerstelijnszorg te voorzien in de gemeente. In groepsverband en met meerdere disciplines onder één dak … want dat was een belangrijke les uit de Corona-crisis. Dat gebeurt pal in het dorpscentrum. De groepspraktijk zal immers nauw samenwerken met de sociale dienst (sociaal huis/gemeentehuis) en het lokaal dienstencentrum Sprankel.

De naam “Pioen” is niet zomaar gekozen. Pioen is een roos die in China symbool staat voor geluk & gezondheid. Het is ook een letterwoord: Preventief, Interdisciplinair, Open, Eerstelijn, Netwerk. Communicatie met patiënten, versterken van gezondheidsbewustzijn en opvolging van patiënten is prioriteit.

Morgen maandag 3 oktober opent Pioen in het voormalige AXA-bankgebouw op Markt 8. Nadien wordt er werk gemaakt van een nieuwbouw tussen het gemeentehuis en het lokaal dienstencentrum. Het is een uniek concept van geïntegreerde klinische gezondheids-, geestelijke gezondheids-, woon- en welzijnszorg op één en dezelfde site. Gisteren, op 1 oktober, werd Pioen officieel gelanceerd met een academische openingszitting in het bijzijn van 100 partners en zorgprofessionals.

Onder meer Dr. Maaike Van Overloop (oud-voorzitter Domus Medica), Dirk Dewolf (administrateur-generaal Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid), Prof. Peter Van Bogaert (Universiteit Antwerpen), Dr. Stefan Teughels (voorzitter Eerstelijnszone Middenkempen), Rudy Van Ballaer (algemeen directeur AZ Herentals én structurele partner van Pioen in het kader van de samenwerking tussen 1e en 2e lijn) en Tinne Vandensande (verantwoordelijke bij de Koning Boudewijnstichting) namen er het woord … en waren vol lof voor de aanpak in Vorselaar

De Vlaamse overheid zag de dynamiek van het project en gaf het een statuut en middelen om één van de zes pilootprojecten te worden die de eerstelijnszorg van de toekomst moeten vormgeven in Vlaanderen. Ook met de Koning Boudewijn Stichting ondersteunt projecten financieel in het kader van gezondheidsvaardigheden en de integratie van geestelijke gezondheidszorg in de eerste lijn. Vorselaar neemt dus echt een pio(e)niersrol op in de nieuwe gezondheidszorg van de toekomst.

De website van Pioen (www.pioenvorselaar.be) werd vandaag gelanceerd en bundelt alle info: veel disciplines werken samen om de inwoners een prima zorg aan te bieden: dichtbij, met veel participatie van patiënt, meer samenwerking, ... Mensen gezond houden en inzetten op preventie is de rode draad', besluit Lieven Janssens.  Foto's Adrie de Kok/NNieuws.

Markt 8, Vorselaar, België

Pioen Vorselaar

Deel dit artikel