Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

LijN18, het nieuwe lokale partnerschap om kwetsbare inwoners te begeleiden

Net zoals de gewestweg N18 de gemeenten Mol, Balen, Dessel en Retie verbindt, slaan die vier gemeenten in project LijN18 de handen in elkaar om kwetsbare inwoners beter te helpen. We verlagen drempels naar welzijn en werk door onze ervaringen en die van verschillende organisaties samen te leggen.

Iedereen verdient maximale kansen, binnen LijN18 versimpelen we moeilijke trajecten voor onze kwetsbare inwoners.

De gemeentes van Balen, Dessel, Mol en Retie, Emino, VDAB, CAW, CGG Kempen, Ligo en VVSG  werken voortaan intensief samen binnen dit project.

Zinvolle bijdrage

Een zinvolle bijdrage leveren aan de maatschappij, zorgt ervoor dat mensen zich nuttig voelen. Het doel is om cliënten die het moeilijk hebben op verschillende levensdomeinen te begeleiden en zo mogelijk te activeren naar werk. LijN18 kan eenvoudig de weg wijzen doorheen het doolhof van procedures, randvoorwaarden, versnippering… We doen dit wanneer het reguliere aanbod ontoereikend is.

Gemeente en organisatie overschrijdend

Het project LijN18 werkt gemeente- en organisatie-overschrijdend. Deze werkwijze zorgt ervoor dat cliënten zorg op maat krijgen. Dankzij de kennis uit verschillende hoeken weten cliënten, bekijken we samen hen wat voor hen het meest passende traject is. Zo werken we naar succesvolle trajecten die we los van de woonplaats en context kunnen bekijken.

LijN18

Het project werd gedoopt met de naam LijN18. Dit verwijst naar de gewestweg N18 die de vier deelnemende gemeenten Balen, Dessel, Mol en Retie met elkaar verbindt. Binnen LijN18 werken we op dezelfde lijn naar eenvoudige, maar broodnodige hulp voor onze kwetsbare inwoners.

Interlokale Vereniging Baldemore, 014 27 24 02, baldemore@gemeentemol.be

Deel dit artikel