Eerlijkere tarieven op het Lilse recyclagepark moeten ervoor zorgen dat het afvaltoerisme stopt en dat de grote vervuilers de rekening betalen

Op de Lilse gemeenteraad van 26 juni ligt een nieuw retributiereglement voor het recyclagepark ter goedkeuring. Als de gemeenteraad het voorstel goedkeurt, gelden er vanaf 1 juli nieuwe tarieven op het recyclagepark. Met het nieuwe afvalreglement wil Lille de strijd aangaan met afvaltoerisme en de grote vervuilers op het recyclagepark.

Begin juni kleurde Lille opnieuw bloedrood op het afvalkaartje in de kranten. Van alle Kempense gemeentes produceert Lille jaarlijks het meeste restafval per inwoner: 129,4 kilo! Uit analyse van de cijfers blijkt dat in Lille het grootste probleem bij het grofvuil zit. Per inwoner belandt er jaarlijks 50,95 kilo grof vuil op het recyclagepark. Hiermee steekt Lille er met kop en schouders bovenuit als grootste vervuiler. De tweede slechtste leerling produceert per inwoner maar liefst 20 kilo afval minder.

Schepen van Duurzaamheid Luc De Backer (Groen): Jaarlijks betaalt de gemeente 1.177.669 euro voor alle afvalverwerking. Een groot deel hiervan gaat naar de verwerking van grof vuil. We merken dat een kleine groep mensen heel veel afval brengt naar ons recyclagepark. Grote hoeveelheden afval brengen, is momenteel goedkoop.

Dat betekent dat wie weinig naar het recyclagepark brengt, mee de rekening betaalt van de grote vervuilers. Daarnaast zorgen de lage tarieven ook voor afvaltoerisme. Niet-inwoners gebruiken dan de identiteitskaart van Lillenaars om hier goedkoop afval te kunnen storten. Met het nieuwe retributiereglement willen we beide zaken aanpakken. Eerlijkere tarieven moeten ervoor zorgen dat het afvaltoerisme stopt en dat de grote vervuilers de rekening betalen.

Niet duur voor gewone inwoner

Volgens het gemeentebestuur betekent de verandering niet dat afval brengen duur wordt voor de gewone inwoner.

Schepen van Duurzaamheid Luc De Backer (Groen): Momenteel betaal je acht euro wanneer je met een aanhangwagen afval aanlevert op het recyclagepark. Het maakt niet uit hoe groot die aanhangwagen is of hoeveel afval erop ligt. Dit is niet eerlijk ten opzichte van wie weinig aanlevert. Vanaf 1 juli betaal je per kubieke meter.

Wie met een kleine, normaal geladen aanhangwagen komt (minder dan 2m3 afval), betaalt vanaf 1 juli 12 euro in plaats van 8 euro. Dat is meer, afvalverwerking kost nu eenmaal geld, maar het maakt ons recyclagepark nog altijd niet duur. Zeker niet in vergelijking met andere gemeentes. Voor wie grote hoeveelheden afval brengt, wordt het een heel ander verhaal. Voor hen gaat de kost exponentieel stijgen. Wie bijvoorbeeld meer dan 6 kuub grof vuil brengt, betaalt vanaf 1 juli 144 euro.

De aanpassing van het reglement geldt ook voor groenafval en steenpuin. Wie weinig groenafval en steenpuin brengt, betaalt vanaf 1 juli een beetje meer. Wie veel brengt, betaalt veel meer.

De aanpassing van dit reglement ziet de gemeente als een eerste stap om de afvalberg in Lille te verkleinen. De gemeente wil samen met haar inwoners blijvend inzetten op afvalvermindering.

Schepen van Duurzaamheid Luc De Backer (Groen): Het voornaamste doel is onze afvalberg verminderen. Hier willen we de komende jaren samen met onze inwoners werk van maken. We willen de mensen erop wijzen dat je door slim aan te kopen en te sorteren veel afval kan voorkomen en geld kan besparen.

Materialen die hergebruikt kunnen worden, kan je gratis naar het recyclagepark brengen. Glas, papier, karton, metaal, kleding en elektrische apparaten mag je allemaal gratis aanleveren. Pmd verzamelen via de pmd-zak is goedkoper en milieuvriendelijker.

In het schema zie je hoe de tarieven wijzigen. Voertuigen die samen met hun aanhanger langer zijn dan 8,5 meter worden niet toegelaten op het recyclagepark. De infrastructuur van het recyclagepark is hier niet op voorzien.

Het blijft mogelijk jaarlijks gratis een kleine hoeveelheid asbestcementplaten aan te leveren. Wie meer aanlevert, betaalt 8 euro per begonnen schijf van 10 platen. Voor de rest wijzigt het retributiereglement niet.

De gemeente vreest niet dat de nieuwe tarieven zorgen voor meer sluikstorten. De ervaring binnen IOK Afvalbeheer leert dat dit niet het geval is. Sluikstorten blijft wel een hardnekkig probleem waar de gemeente blijvend op wil inzetten.