Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

'Lille creëert toekomst voor gemeentelijke gebouwen'

Hof d'Intere

De site Molenvelden, Hof d’Intere, de pastorij van Wechelderzande, het oude zwembadgebouw en het voormalige OCMW-gebouw: rond al deze locaties staan er beslissingen gepland op de gemeenteraad van juni.

Het gemeentebestuur wil voor zijn patrimonium een plan hebben op lange termijn. De beslissingen die nu op de agenda staan, vormen een vertrekpunt om voor al deze locaties een duidelijke visie op korte en op lange termijn te creëren.  

Burgemeester Marleen Peeters: “De gemeente beschikt historisch gezien over een zeer ruim patrimonium. Bij het begin van de legislatuur stelden we vast dat de meeste van die gebouwen in slechte staat waren.

We willen het goede voorbeeld geven op het gebied van leegstand, duurzaamheid en inzetbaarheid. Zoals in het bestuursakkoord staat, behouden we wat noodzakelijk is voor onze inwoners en de goede werking van de gemeente. In de gebouwen die we willen houden, hebben we de afgelopen jaren flink geïnvesteerd op het vlak van brandveiligheid en duurzaamheid.

We hebben ook strategisch gronden aangekocht om de ontwikkeling van projecten voor onze inwoners mogelijk te maken. Zo kochten we gronden in de Molenvelden om een projectsite in Gierle te creëren, schaften we gronden aan in Achterstenhoek om de uitbreiding van het recyclagepark en de bouw van het veiligheidscentrum mogelijk te maken en verwierven we gronden om de nieuwe sportsite op Balsakker optimaal te kunnen realiseren.

Aan de andere kant willen we gebouwen en gronden verkopen waar onze inwoners niks aan hebben en waarvan het onderhoud handenvol geld kost. Zo verkochten we een woning op Heikant en enkele landbouwgronden. Er staan ook een paar bouwgronden te koop en we hebben enkele bossen, voornamelijk buiten de gemeentegrenzen, die we van de hand gaan doen.”

Eerste schepen Luc De Backer : “De grote lijnen van onze visie liggen dus vast: we behouden wat strategisch belangrijk is en kopen bij waar nodig en we stoten gronden en gebouwen af waar onze inwoners niks aan hebben. Daarnaast zijn er nog onze historische gebouwen waar we zelf geen concrete plannen mee hebben, maar die we zeker willen houden.

Hier kiezen we voor een erfpachtovereenkomst met een invulling die onze inwoners ten goede komt. De beslissingen die we nu gaan nemen in juni kaderen allemaal in deze visie en maken de baan vrij om een helder plan te creëren voor de verschillende projecten.”

  1. Site Molenvelden in Gierle mogelijke locatie voor broodnodige nieuwe turnzaal en cultuurruimte

Dit voorjaar opende de gemeente Lille een skatepark op de site Molenvelden in Gierle. Eerder dit jaar plantte de gemeente er al een voedselbos. De site is ook al jaren de thuisbasis van de meisjeschiro van Gierle en er is een speelbos. De gemeente wenst de site de komende jaren nog verder uit te bouwen in functie van verenigingen en cultuurbeleving. Op de gemeenteraad van juni staat de aanstelling van een expert gepland om het project in goede banen te leiden.

Marleen Peeters : “We moeten in Gierle aan een plan werken op lange termijn. Turnzaal Brulens in Gierle, gebouwd in de jaren 80, is duidelijk aan vervanging toe zoals iedereen ondertussen wel weet. Ook parochiezaal Sint-Jan in Gierle, die wel geen eigendom is van de gemeente, is tot op de draad versleten.

Als we niks doen, hebben onze Gielse inwoners over een paar jaar geen ruimte meer om samen te komen. We moeten dus zorgen dat we hiervoor een masterplan klaar hebben. De site Molenvelden is geschikt om een project te realiseren dat deze functies in de toekomst kan combineren.”

Luc De Backer : “Het spreekt voor zich dat dit een uitdagend project is. Toch lijkt het ons kostenefficiënter om verschillende functies onder één dak te brengen. Maar we gaan niet over één nacht ijs.

De expert die we nu gaan aanstellen, moet ons helpen bij het technische luik, de haalbaarheid van het project onderzoeken en ons bijstaan als het project gerealiseerd wordt. Het gaat uiteraard om een toekomstproject. Ten vroegste volgende legislatuur kan het een aanvang nemen. Maar we willen als bestuur vooruit kijken. Onze dorpen moeten klaar zijn voor de toekomst.”

De begeleidingsopdracht die de gemeente uitschrijft, begint bij de beoordeling van de huidige situatie en loopt tot en met de definitieve oplevering van het project. De gemeente plant een verplichte infosessie voor geïnteresseerde kandidaten. Tot 16 oktober kunnen kandidaten een dossier indienen.

 

  1. Voormalig zwembad en OCMW-gebouw maken in de toekomst plaats voor wonen en groen

De gemeente Lille gaat op zoek naar een partner om in de toekomst een woonproject met ruimte voor groen te creëren op de site van het vroegere zwembad en het voormalige OCMW-gebouw in het centrum van Lille.

Tegen het einde van het jaar moet de partner gekozen zijn. De gemeente wil het project een vijftal jaar later gerealiseerd zien. De historische gevel van het OCMW-gebouw blijft sowieso behouden. De leidraad om een partner aan te duiden voor de realisatie van het project, staat ter goedkeuring op de gemeenteraad van juni.

Marleen Peeters : “Aan het OCMW-gebouw geven we momenteel een zinvolle invulling door het Mamadepot er onderdak te bieden. In het najaar komt er ook een Digibank. Sinds de OCMW-diensten verhuisd zijn naar het gemeentehuis, staat het OCMW-gebouw voor de rest leeg. Het oude zwembad staat al sinds 2012 leeg door structurele gebreken. Beide gebouwen grenzen aan elkaar.

Dat betekent dat er een heel ruim binnengebied in het centrum van dorp Lille vrij is waar we waardevolle dingen kunnen doen voor onze inwoners. Tijdens het debat rond het Wensbeeld Lille-Poederlee werd samen met onze inwoners op zoek gegaan naar een geschikte invulling voor de site. Een woonzone met het nodige groen in het centrum van het dorp kwam daar als te verkiezen optie naar boven.”

Luc De Backer : “We houden sterk rekening met de stedenbouwkundige inplanting en architecturale kwaliteit van de voorstellen. Dit is opgenomen als criterium in de beoordeling. Het project moet voldoende groen voorzien en de historische gevel van het OCMW-gebouw moet behouden blijven. Mogelijks blijft de volledige buitenzijde van het gebouw behouden. Voorstellen die niet voldoen, worden niet weerhouden. Uiteraard zullen we de voorstellen van de potentiële partners ook beoordelen op de prijs die ze ons geven voor de verkoop.”

In een tweede fase en latere fase wil de gemeente onderzoeken of het project doorgetrokken moet worden naar de site van de bibliotheek.

Schepen van Patrimonium Vincent Goossens  “Aan het gebouw waar de huidige bibliotheek nu gevestigd is, beginnen kosten te komen. Het gebouw voldoet ook niet meer aan de huidige vereisten op het vlak van energieverbruik. Het ontwerp van het gebouw laat een eenvoudige renovatie niet toe.

Daarom vragen we om een mogelijke verhuis te onderzoeken. We kijken dan naar het project in de Molenvelden om de bib in op te nemen. Stel dat de bib effectief verhuist, dan kan het woonproject dus doorgetrokken worden. We vragen onze mogelijke partners om hier in hun voorstellen al rekening mee te houden.”

De gemeente verwacht de voorstellen van de geïnteresseerde partners ten laatste 15 september. Na een eerste beoordeling wordt er verder onderhandeld met de geschikt bevonden partners. Het zal nog een aantal jaren duren voordat het project gerealiseerd kan worden. In die periode zoekt de gemeente een oplossing voor het Mamadepot en de Digibank die nu onderdak krijgen in het oude OCMW-gebouw.

  1. Hof d'Intere en pastorij Wechelderzande in erfpacht

Wie een mooi toekomstplan heeft voor Hof d'Intere of de pastorij van Wechelderzande krijgt nu de kans om het te realiseren. De gemeente wil Hof d'Intere en de pastorij van Wechelderzande vanaf volgend jaar in erfpacht geven, net zoals ze al deed met het oud-gemeentehuis van Poederlee.

Belangrijk voor de toewijzing is dat de nieuwe bestemming een maatschappelijke meerwaarde heeft. Het bestek voor de toewijzing staat ter goedkeuring op de gemeenteraad van juni.

Marleen Peeters : “Je kan een voorstel indienen voor Hof d'Intere of voor de pastorij. Het gaat om twee aparte dossiers. De herbestemming moet verenigbaar zijn met de locatie en de omgeving. De gemeente is bereid een erfpachtrecht met een duurtijd van 33 jaar te verlenen met mogelijkheid tot verlenging.

We geloven echt dat veel mensen met ondernemingszin geïnteresseerd zijn om een waardevolle invulling te geven aan de gebouwen met een meerwaarde voor het dorp. We hebben in Poederlee alvast een mooi voorbeeld.

We gaven daar het oude gemeentehuis in erfpacht. Een ondernemend koppel heeft in het historische gebouw nu haar vastgoedkantoor met antiekhandel gevestigd.”

Het park rond Hof d’Intere hoort niet tot de erfpacht en blijft publiek toegankelijk. De nieuwe bestemming van de gebouwen moet zorgen voor meer lokale beleving. Als woonhuis mag je ze dus niet gebruiken. Zowel Hof d'Intere als de pastorij bevinden zich in te renoveren staat en worden in die staat in erfpacht gegeven.

De gebouwen moeten op kosten van de begunstigde gerenoveerd worden. In principe zal een schattingsverslag de minimale jaarlijkse erfpachtvergoeding bepalen, maar er wordt rekening gehouden met de geplande investeringen in de gebouwen.

Luc De Backer : “We staan voor elk voorstel open. Ook een gedeeltelijke invulling kan. Alle voorstellen worden beoordeeld op de kwaliteit van de renovatie en de kwaliteit van de exploitatie. Renovatie en exploitatie zijn hierbij even belangrijk voor ons.

Voorstellen die ervoor zorgen dat de gebouwen maximaal gebruikt of bezocht kunnen worden door onze inwoners of toeristen hebben onze voorkeur. We hebben al veel geïnvesteerd in de site rond de gebouwen.

Denk maar aan de parkeergaard, het park, de vest met de nieuwe bruggen en de avontuurlijke speelzone. We merken dat de site nu al veel bezoekers trekt. Een mooie invulling van de gebouwen zal dit nog versterken.”

De gemeente organiseert een verplichte infosessie en een plaatsbezoek voor de kandidaten. Wie interesse heeft om een voorstel in te dienen, moet op de sessie aanwezig zijn. Geïnteresseerden hebben tot 15 september 2023 de tijd om een voorstel tot herbestemming in te dienen.

Begin 2024 wil de gemeente kunnen toewijzen.'

Oude zwembadgebouw Lille

Oude zwembadgebouw Lille

Site Molenvelden Lille

Site Molenvelden Lille

Molenvelden, Lille, België

Hof d'Intere

Deel dit artikel