Op nationaal en Vlaams niveau zijn er heel wat maatregelen genomen om gezinnen en ondernemers te steunen tijdens de coronacrisis. Ook de gemeente Lille heeft tal van initiatieven genomen om al haar inwoners en ondernemers te steunen.

Lille wil nu verder onderzoeken welke groepen momenteel nog het meest steun nodig hebben om de coronaperiode door te komen. De gemeente wil bekijken welke initiatieven ze kan nemen om gericht deze groepen te helpen.

Deze avond wordt op de gemeenteraad daarom de opstart van een 'denktank steunmaatregelen corona' besproken.

Het doel van de denktank is om verantwoorde en doordachte steunmaatregelen te vinden en uit te werken die focussen op de groepen, die ondanks alle reeds genomen maatregelen op verschillende niveaus, hier nog steeds nood aan hebben.

Burgemeester Marleen Peeters : "We hebben tijdens deze coronacrisis op verschillende vlakken al maatregelen genomen.

Zo zorgden we op sociaal vlak voor de oprichting van het platform 'Lille Helpt' en richtten we een gemeentelijk callcenter i.s.m. de lokale huisartsen. Bij de opstart van onze scholen zorgden we voor logistieke ondersteuning.

En volgende week komen de mondmaskers aan die we via IOK aankochten voor al onze inwoners ouder dan twaalf."

Schepen van Economie Griet Verheyen : "We hebben ons hard ingezet voor brede steun aan al onze ondernemers. Zo richtten we ons eigen ondernemersplatform www.lille.be/wijzijnervoorjou op en hielpen we andere platformen als wijblijvendoorgaan.be/l/Lille en www.wijkomenterug.be aan de nodige bekendheid.

We boden ook logistieke hulp door gratis plexiglas schermen te plaatsen en nadarhekken te leveren. We kunnen nog heel wat extra maatregelen treffen, maar ze moeten doeltreffend zijn en de juiste mensen bereiken. We staan hierover positief in dialoog met onze ondernemersraad."

Schepen van Volksgezondheid Chiel Danckers : "Met het oprichten van een denktank willen we samen met alle politieke fracties onderzoeken welke steunmaatregelen we nog extra kunnen nemen tijdens de coronacrisis.

Een belangrijk doelgroep waar we op willen inzetten zijn de kwetsbare groepen. We willen heel bewust omgaan met onze financiële middelen en ervoor zorgen dat de juiste hulp terechtkomt bij diegenen die het echt nodig hebben. De eerste concrete stappen hebben we hiervoor al gezet."