Reeds dit jaar gaan de eerste 750 van in totaal 2 500 nieuwe publieke laadpalen in Vlaanderen in dienst, waarvan dit jaar al minstens één in elke gemeente. In Lille komen dit jaar al twee palen. In totaal krijgt de gemeente vier laadpalen tegen 2020.

Het eerste exemplaar werd vandaag ingehuldigd. De laadpaal staat in de Wijngaard achter parochiecentrum Mollenhof. Later dit jaar komt er nog een paal aan de Wissel. Volgend jaar plaatst Eandis ook in Gierle en Wechelderzande een laadpaal voor elektrische wagens.

Publieke laadpalen zijn belangrijke aanvulling

De Vlaamse Regering wil het aanschaffen en gebruiken van elektrische wagens aanmoedi-gen. Omdat publieke laadpalen een belangrijke aanvulling zijn op thuisladen en laden op het werk, hebben de Vlaamse Overheid en netbeheerders Eandis en Infrax samen een sprei-dingsplan opgemaakt voor 2 500 bijkomende publieke laadpalen, waarvan minstens één in elke gemeente in Vlaanderen.

De plaatsing van de palen wordt over vier jaar gespreid. Dit jaar verschijnen de eerste 750 exemplaren in de straat. Laadpaaloperator Allego zal via een concessie instaan voor de levering, plaatsing en uitbating van de laadpalen.

Eandis en Lille bepalen in overleg waar de publieke laadpalen het best worden voorzien reke-ning houdende met het lokale parkeerbeleid, de aanwezigheid van drukbezochte sites, knoop-punten van openbaar vervoer en de beschikbaarheid en de capaciteit van het elektriciteits-netwerk.

Op termijn moet elke eigenaar van een elektrische wagen binnen een straal van 500 meter een publieke laadpaal ter beschikking hebben.

Burgemeester Paul Diels: "Elektrische mobiliteit draagt lokaal bij tot een schonere luchtkwali-teit en heeft een lagere klimaatimpact bij gebruik van groene stroom. Het stimuleren van elektrische wagens moet ook gezien worden in een totaal mobiliteitsbeleid, waarbij we vooral inzetten op minder autokilometers."

Waar wordt het meest opgeladen?

Uit studies blijkt dat 70% van de laadbeurten gebeurt in en rond de privéwoning. Daarnaast wordt 20% van de oplaadbehoeften ingevuld door bedrijven die steeds meer laadpunten voor-zien voor hun werknemers, bezoekers of klanten om op of bij te laden.

Publieke laadpalen zijn, samen met die in winkel- of sportcentra, aanvullend goed voor de overige 10%. Ze zijn vooral belangrijk om te kunnen bijladen en de afstanden tussen het opladen thuis (of bij be-drijven) te overbruggen.

Het is de combinatie van alle types laadpunten die elektrisch rijden in Vlaanderen aantrekke-lijk en makkelijk moet maken.

Laadpaal op verzoek

Publieke laadpalen zijn ook cruciaal voor wie niet de mogelijkheid heeft in of rond de woning een privé-oplaadpunt te plaatsen. Particulieren kunnen de kosteloze plaatsing van een publie-ke laadpaal in de buurt bij Eandis aanvragen via een online webtool op www.eandis.be/laadpaal-aanvragen.

Het opladen zelf gebeurt tegen betaling, op dezelfde manier als bij de andere 2 500 publieke laadpalen.

Wat verwacht de elektrische rijder?

Eenvoudig opladen aan een marktconform laadtarief is een manier om drempels weg te wer-ken. Het zal mogelijk zijn om met de meest voorkomende laadkaarten toegang te krijgen tot de 2 500 publieke laadpalen.

Op de foto : v.l.n.r. burgemeester Paul Diels, Peter Joos van Eandis en schepen van Openbare Werken Luc Vloemans. (pp)