Vanaf 1 januari 2021 betalen de inwoners van Lille per kilo voor hun restafval en gft. De gemeente stapt hiervoor in het DIFTAR-project van IOK Afvalbeheer. Op 27 mei beslist de gemeenteraad officieel over de toetreding.

Gisteren werd het voorstel tot beslissing al toegelicht aan de gemeenteraadsleden in een commissie. Lille is de 26ste van de 29 IOK-gemeentes die kiest voor DIFTAR.

Bij 92% van de Kempenaren zal het aangeboden restafval en gft dan gewogen worden. DIFTAR is één van de redenen waarom de Kempense gemeenten al jaren de laagste restafvalcijfers van Vlaanderen hebben. Lille is hierop een uitzondering. Lille heeft in de Kempen al jarenlang het meeste restafval per inwoner.

Door te kiezen voor DIFTAR wil de gemeente haar afvalberg verkleinen en de kosten voor afvalverwerking beperken en eerlijker verdelen.

Schepen van Duurzaamheid Luc De Backer (Groen): "Het verkleinen van onze afvalberg is de voornaamste reden om te kiezen voor DIFTAR. We willen een duurzaam afvalbeleid voeren.

De aanrekening per kilo van restafval en gft is een extra stimulans om afval te voorkomen en beter te sorteren. In vergelijkbare gemeentes daalt het aangeboden restafval gemiddeld 30% na de invoering van DIFTAR. Bij gft (keuken- en tuinafval) is de daling nog sterker, gemiddeld 50%.

Zo verkleint onze afvalberg en dalen de kosten voor afvalverwerking voor de gemeente. Het principe 'de vervuiler betaalt' is een andere belangrijke drijfveer om DIFTAR in te voeren. Nu weegt de huisvuilzak bij het ene gezin 4 kg en bij een ander gezin 9 kg. Ieder gezin betaalt evenveel voor dezelfde afvalzak.

Ook de aanbieding van een gft-container kost evenveel voor ieder gezin, één scheursticker. Maar in de ene gft-container wordt 5 kg aangeboden, in een andere 25 kg. Het ene gezin draagt dus minder bij aan de kosten voor de verwerking van afval, dan een ander.

Gezinnen die veel afval aanbieden zullen met DIFTAR een hogere afvalfactuur hebben dan gezinnen die minder afval meegeven en bijvoorbeeld gft zelf composteren. Niemand betaalt graag voor het afval van een ander."

De kosten voor afval in Lille worden momenteel voor het overgrote deel (60%) uit de algemene middelen betaald. Slechts 40% van de kosten voor het ophalen, aanvaarden en verwerken van het afval worden rechtstreeks door de vervuiler betaald.

Het gemeentebestuur streeft naar een andere verhouding, waarbij gezinnen meer rechtstreeks betalen voor een deel van hun afval. De verhouding waar Lille met DIFTAR naar wil streven is 60% van de afvalkosten voor de inwoners (de vervuiler betaalt) en 40% van de afvalkosten uit de algemene middelen. Zo wordt ieder gezin zelf verantwoordelijk voor zijn eigen afval.

Burgemeesters Marleen Peeters (N-VA): "Door te kiezen voor DIFTAR verkleint onze afvalberg en dalen de kosten voor afvalverwerking.

We gebruiken het geld van onze belastingbetalers liever om mooie projecten te realiseren zoals onze wensbeelden voor elk dorp, een veilig fietspad naar Vlimmeren en een betere openbare verlichting dan te betalen voor het afval van gezinnen die het niet zo nauw nemen met het sorteren van afval.

Het is onvermijdelijk dat de afvalfactuur voor veel inwoners hierdoor iets duurder wordt. Daar zijn we eerlijk in. Maar het overgrote deel van de factuur gaan gezinnen zelf in de hand hebben. DIFTAR is een directe stimulans om beter te sorteren en afval te voorkomen.

Afvalstromen die kunnen gesorteerd worden, kunnen gratis of tegen een lage kostprijs aangeboden worden. PMD heeft bijvoorbeeld een veel lager tarief en voor papier en karton, glas, textiel, metaal .... moet je helemaal niet betalen."

De gemeente voorziet in haar voorstel financiële tussenkomsten voor verschillende groepen zoals gezinnen met jonge kinderen, inwoners met medische problemen, onthaalouders of scholen.

De gemeente plant verschillende inforondes in het najaar om alle inwoners duidelijk te informeren over hoe DIFTAR in de praktijk wordt uitgerold.