Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

'Lille is zware en vele verkeer in dorpskernen beu : zone 30'

De verkeersader N153 doorkruist Wechelderzande, Lille en Poederlee. Deze gewestweg zorgt voor veel en zwaar verkeer in de Lilse dorpen. Het gemeentebestuur wil al jaren een oplossing voor de verkeersonveiligheid, de verkeersonleefbaarheid, de geluidsoverlast en de luchtvervuiling die deze weg met zich meebrengt.

Omdat het Vlaamse Gewest en niet de gemeente eigenaar is van de weg en omdat maatregelen op de N153 een impact hebben op de hele regio kan de gemeente niet eenvoudig ingrepen doen om de veiligheid te verbeteren.

De gemeente werkt samen met vele andere partners aan maatregelen om de veiligheid te verbeteren. Een eerste stap is een zone 30 in de drie dorpen langs de N153: Wechelderzande, Lille en Poederlee. In Gierle voerde de gemeente eerder al een zone 30 in.

Het Vlaams Gewest heeft nu haar akkoord gegeven om snel een zone dertig in te voeren in het centrum van Wechelderzande, Lille en Poederlee. De juiste modaliteiten worden nog verder uitgewerkt.  Schepen van Mobiliteit Luc De Backer (Inzet): “We zijn het vele en zware verkeer in onze dorpskernen meer dan beu. We zetten al jarenlang druk om een structurele oplossing te krijgen voor de N153, maar het bleef maar aanslepen.

Afgelopen periode stuurde we nog twee brieven naar Vlaams minister voor Mobiliteit Lydia Peeters. Zelf hebben we enkele jaren geleden in de Rechtestraat plantvakken aangebracht om de zichtbaarheid aan het zebrapad te verhogen en om een poorteffect te creëren om het verkeer te vertragen. We zijn ook zeer blij met de punctuele verlichting die het Agentschap Wegen en Verkeer plaatste op drie belangrijke oversteekplaatsen die deel uitmaken van de schoolroutes.

Maar er moet meer gebeuren om de veiligheid van onze inwoners en de leefbaarheid voor onze inwoners te vergroten. Er gebeuren nog te veel ongevallen met blikschade én lichamelijke schade. Het afgelopen jaar alleen al registreerde politie 17 ongevallen op de N153 op ons grondgebied.”  Burgemeester Marleen Peeters  “We begrijpen dat ingrijpende maatregelen met het nodige overleg in de regio moeten gebeuren en hun tijd vragen, maar we zijn het wachten beu.

We zijn dan ook heel blij dat het Agentschap Wegen en Verkeer akkoord is om een zone 30 in te voeren in de dorpskernen. We willen dit niet over de gehele lengte van de N153, maar in het centrum van onze dorpen en zeker op de plekken waar fietsers op de rijbaan moeten fietsen. In Wechelderzande willen we de zone alvast doortrekken tot aan de nieuwe oversteek aan de school.

We hopen dat het Agentschap Wegen en Verkeer dit nog voor het einde van het jaar kan realiseren. Een ander pijnpunt dat nog aangepakt moet worden in het uitzonderlijk vervoer. Dat zou geweerd moeten worden uit onze dorpen.

De N153 is daar in Wechelderzande, Lille en Poederlee totaal niet voor geschikt. Nu dendert het uitzonderlijk vervoer op de meest ongewenste tijdstippen door onze dorpen. Het vervoer neemt vaak meer dan één rijvak in wat zeer gevaarlijk is in het centrum van onze dorpen.”  Schepen Luc De Backer: “Waar volgens ons ook iets aan kan gebeuren, is het rekeningrijden. Vrachtverkeer gebruikt onze gewestweg N153 om de kilometerheffing op de snelwegen te vermijden.

Het vrachtverkeer wordt dus als het ware beloond om door onze dorpen te rijden, want het is goedkoper. Het zou net omgekeerd moeten zijn, zodat wegen die ervoor geschikt zijn, gebruikt worden door zwaar vrachtverkeer.”

Deel dit artikel