Het woonzorgcentrum Lindelo in Lille heeft vrijdag de nieuwbouw in gebruik genomen. Door een vreemde kronkel in het subsidiereglement van de Vlaamse regering kunnen de eerste bewoners pas in juli in hun kamers terecht. In het nieuwbouwproject is 15 miljoen euro geïnvesteerd.

De nieuwbouw omvat een vijfde leefafdeling met 30 woongelegenheden. Er werden ook vijf woningen voor kortverblijf gerealiseerd. In totaal kan Lindelo nu 155 personen opvangen. Lindelo heeft 170 personeelsleden in dienst. Dit jaar krijgen ze nog een dertigtal nieuwe collega's: verpleegkundigen, zorgkundigen, maaltijdbegeleiders, kinesisten, animatoren, interieurverzorgsters, ...

Ook de vrijwilligersploeg wordt verder uitgebreid.