De Molse vrouwelijke Lionsclub verzamelde met tal van acties maar liefst 29.250 euro. Dit bedrag willen ze graag schenken aan lokale projecten die zich inzetten voor zorgbehoevenden, meer bepaald kwetsbare vrouwen en kinderen in de regio.

'Door de coronacrisis kan de officiële overhandiging van de cheques niet plaatsvinden. Toch wil het gemeentebestuur de Lionsclub enorm bedanken voor dit mooie en warme gebaar en deze positieve boodschap met iedereen delen.

Lionsclub Mol Atomiq is een Molse serviceclub bestaande uit 37 actieve dames. Tal van acties, waaronder de jaarlijkse koekjesverkoop, leverden 29.250 euro op.

Met de bijdrage wil de Lionsclub het verschil maken daar waar 'zorg' hard nodig is. Noden die nu in coronatijd nog groter zijn. Verschillende projecten kunnen ook op de (financiële) ondersteuning van het gemeentebestuur rekenen of verlopen in nauwe samenwerking.

Volgende projecten ontvangen een schenking:

AIKO: psychische en educatieve ondersteuning van gezinnen met jonge kinderen en baby's – Mol en omgeving
Help Brandwonden Kids: directe ondersteuning van brandwondenpatiëntjes - Mol en heel België
Den Brand: ondersteuning van personen met een beperking - Mol en omgeving

Ispahan: palliatieve thuiszorg – arrondissement Turnhout

MPI Oosterlo-Geel: dienstverlening aan personen met een verstandelijke beperking – Geel

De Witte Mol: opvang van personen met een hersenletsel - Mol

Alegria: ondersteuning kankerpatiënten – arrondissement Turnhout met inloophuis in Mol

KOM/KSOM: Mol

MISPO Balen: sportclub voor G-sporters Balen, Mol, Ham, Leopoldsburg, Pelt, Lommel

POWer (Perinataal Ondersteunend Werken): begeleiden en ondersteunen van kwetsbare zwangere vrouwen – regio Baldemore (Balen, Dessel, Mol, Retie)

Fietsen voor Think Pink (5 leden fietsen mee)

De Waaiburg: dienst bijzondere jeugdzorg

Ook enkele buitenlandse projecten die door Mollenaars gedragen worden, mogen op de hulp van de Lionsclub rekenen (Ingobyi/Rugendo).