Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Logo Kempen alcovrij : 'Kempen 0,0% - 100% genieten, 0% alcohol'

Logo Kempen

'In de Kempen weten we wat genieten is. Bovendien doen we in de Kempen graag ons eigen ding! Tijdens de maand februari 2024 gaat de actie ‘Kempen 0,0%: 100% genieten, 0% alcohol’ van start.

Tournée Minérale in een Kempens jasje. Doe mee en kies in februari een maand lang voor alcoholvrije alternatieven.

Vandaag vrijdag 19 januari  trapten Logo Kempen, de Intergemeentelijke Preventiewerkers, het ziekenhuisnetwerk Kempen, de Kempense eerstelijnszones en haar 27 gemeenten, Welzijnszorg Kempen, IOK en de Verslavingskoepel Kempen deze actie op gang op de vrijdagmarkt in Herentals, waar marktgangers kunnen genieten van een mocktail.

Kempen 0,0% legt de nadruk op de voordelen van geen alcohol drinken en reikt alternatieven aan. Met deze actie brengen we een positieve boodschap en zetten we genieten op de voorgrond. Deze campagne is een samenwerking tussen Logo Kempen, de intergemeentelijke preventiewerking Middenkempen, Zuiderkempen en Kempenland en heel wat partners.

Om mensen op weg te helpen en te inspireren, werd er een alcoholvrije receptenbundel gemaakt vol lekkere, originele drankjes, in samenwerking met een diëtiste.

“Alle Kempense gemeenten zijn mee op de kar gesprongen en organiseren activiteiten om Kempen 0,0% in de kijker te zetten en hun burgers bewust te maken van de voordelen van een maand zonder alcohol. Al deze activiteiten verzamelen we op de website (www.gezondekempen.be/alcoholvrij). Zo kunnen vrijwilligers bartrainingen volgen, worden er quizwandelingen en filmavonden georganiseerd en nog veel meer!”, zegt Siel Styns, medewerker Tabak-, Alcohol- en Drugpreventie van Logo Kempen.

Op de vrijdagmarkt in Herentals heetten Logo Kempen en de Intergemeentelijke Preventiewerkers je welkom.

“In Herentals sluiten we graag aan bij deze mooie actie in een Kempisch jasje. We ondersteunen Logo Kempen en de IGP-werking graag door hen een plekje te geven hier op de markt voor dit persmoment. Maar we gaan ook verder. Herentals geeft vrijwilligers van lokale dienstencentra en woonzorgcentra de kans om deel te nemen aan een bartraining. Tijdens deze bartraining krijgen de vrijwilligers extra informatie over alcohol en tips om de alcoholconsumptie bij bezoekers en bewoners onder controle te houden. Samen oefenen we op het stellen van grenzen en het behouden van een gezellige sfeer in de cafetaria. Ik ben enorm enthousiast en ga het goede voorbeeld geven door in februari geen alcohol te drinken,” aldus schepen Bart Michiels uit Herentals.

Naast het Logo en IGP zullen ook Jonathan Deleener, stafmedewerker communicatie bij VAD/De Druglijn en Tinne Houtmeyers, coördinator Verslavingskoepel Kempen vzw aanwezig zijn. Ze delen er een lekker alcoholvrije warme mocktail, op basis van appelsap en specerijen, uit aan de marktgangers.

Jonathan Deleener, stafmedewerker communicatie bij VAD/De Druglijn is ook enthousiast over Kempen 0,0%. “Met De Druglijn organiseren we nu al voor de achtste keer Tournée Minérale. Zelf zijn we heel actief op sociale media, maar daarnaast zijn initiatieven zoals deze onmisbaar in het succes van de campagne. Dankzij de lokale acties komt Tournée Minérale echt tot leven, en de activiteiten waar mensen aan kunnen deelnemen zijn een goede manier om hen te ondersteunen bij hun maand zonder alcohol.”

https://www.gezondekempen.be/alcoholvrij/

De gemeenten en de partners hebben de smaak te pakken en willen in de toekomst echt een coalitie creëren en meer samenwerken op vlak van gezondheidspreventie.

Lieven Janssens, burgemeester Vorselaar en voorzitter stuurgroep verslavingsbeleid Kempen: “Op initiatief van heel wat Kempense welzijns-, zorg-, gezondheids- en preventie-organisaties willen we dit jaar de krachten bundelen en een brede coalitie smeden in onze regio. We kunnen de impact van de campagne "Kempen 0.0" nog vergroten als we de krachten bundelen. We deden dat enkele jaren geleden ook met de actie “Generatie Rookvrij”. Met succes en ook in het Kempens verslavingsbeleid werken we al nauw samen met deze partners.

We hebben in onze regio een zeer uniek model waarbij de ervaringsdragers -die verenigd zijn in de Verslavingskoepel Kempen- verbonden worden aan curatieve en geestelijke gezondheidszorg in de Kempen, de ziekenhuizen, enzovoort. In de toekomst willen we primaire preventie nog veel meer aandacht geven. Samenwerking met LOGO, CAW, CGG, de intergemeentelijke preventiewerkers, de lokale besturen, eerstelijnszones, ziekenhuizen en ook Welzijnszorg en de Verslavingskoepel Kempen: dat creëert veel meer impact!”

Over de Logo’s

Vlaanderen en Brussel tellen samen 15 Logo’s. In opdracht van de Vlaamse overheid werkt het Logo mee aan de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen op lokaal niveau: minder rokers, drug- en alcoholgebruikers, meer mensen in beweging en met een gezond gewicht, meer veerkrachtige mensen… Dat doen we door lokale krachten te bundelen en te coördineren. We motiveren, ondersteunen, begeleiden en brengen de partners uit ons netwerk samen. Zo werken we aan een onderbouwd gezondheidsbeleid en meer gezondheidswinst.

Over CGG Kempen

CGG Kempen biedt preventie, vroegdetectie/vroeginterventie en begeleiding/behandeling aan mensen met een ernstige psychische, ernstige psychosociale en/of psychiatrische problematiek of problematiek in ontwikkeling. We richten ons hierbij naar baby’s, kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.  

Binnen CGG Kempen willen we oog hebben voor een aantal kwetsbare doelgroepen en ons begeleidings- en behandelaanbod hierop afstemmen. Onze teams zijn multidisciplinair samengesteld, wat een duidelijke meerwaarde is voor de geboden zorg. De verschillende disciplines werken afgestemd samen rond de cliënt en zijn context.
Over het verslavingsbeleid Kempen

www.verslavingskoepel.be

www.verslavingsbeleidkempen.be

Logo Kempen

Logo Kempen

Logo Kempen

Logo Kempen

Logo Kempen

Deel dit artikel