Meertalige kinderen hebben vaak een taalachterstand in het Nederlands. De lockdowns hebben dat nog versterkt.

Maar soms is er meer aan de hand. De opleiding Logopedie en Audiologie van Thomas More ontwikkelde een vragenlijst voor ouders van meertalige kinderen van 4 tot 10 jaar, die het mogelijk maakt om ook de beheersing van de moedertaal te screenen.

Leerkrachten en CLB-medewerkers kunnen dankzij de lijst gerichter doorverwijzen naar professionele hulp.

Logopedisten kunnen makkelijker kinderen met een (vermoeden van) taalontwikkelingsstoornis onderscheiden van kinderen die enkel wat achterstand hebben in het Nederlands. De lijst is nu beschikbaar in liefst 11 talen met voorleesfunctie.

Met de gratis oudervragenlijst ALDeQ-NL krijg je snel een beeld van de moedertaal(ontwikkeling) van meertalige kinderen. In het onderwijs kan de ALDeQ-NL-vragenlijst gebruikt worden voor gerichte doorverwijzing naar logopedie.

Logopedisten moeten immers de taalbeheersing van meertalige kinderen in het Nederlands én in hun moedertaal kunnen onderzoeken. Alleen zo kunnen ze de juiste diagnose stellen en gepaste hulp bieden.

'Ook anderstalige en laaggeletterde ouders kunnen de lijst nu probleemloos invullen'

Meertalige kinderen vertonen vaak een taalachterstand in het Nederlands. Tijdens de Corona-pandemie, en zeker in periodes van lockdown, nam deze achterstand nog toe.

Sommige van deze kinderen kampen met een taalontwikkelingsstoornis, een aangeboren probleem in de verwerving van taal. 'Die kinderen ondervinden niet alleen moeilijkheden in het Nederlands, maar ook in hun moedertaal.

Bij deze kinderen is het cruciaal om professionele begeleiding door een logopedist in te schakelen, het verruimen van het taalaanbod alleen volstaat dan niet', zegt Thomas More-onderzoekster Heleen Leysen.

Elf talen

De ALDeQ-NL is bruikbaar bij meertalige kinderen tussen 4 en 10 jaar oud. Het gaat om kinderen die thuis (ook) een andere taal spreken dan het Nederlands.

Sinds kort is de ALDeQ-NL meertalig. De vragenlijst is beschikbaar in 11 talen met voorleesfunctie: Nederlands, Standaard-Arabisch, Maghrebijns Arabisch, Berbers, Engels, Frans, Pools, Russisch, Roemeens, Spaans en Turks. Het invullen van de ALDeQ-NL is nu dus nog eenvoudiger. Zo kunnen ook anderstalige en laaggeletterde ouders de vragenlijst betrouwbaar invullen.

Positieve reacties

'Sinds de lancering een jaar geleden is de vragenlijst al meer dan 5800 keer uitgeprobeerd. Ook de nieuwe, meertalige lijst werd al door honderden mensen gebruikt en krijgt veel positie reacties op sociale media', zegt Heleen Leysen.

De vragenlijst is een aanpassing van de Canadese ALDeQ (Alberta Language and Development Questionnaire; Paradis, Emmerzael & Sorenson Duncan, 2010). De Nederlandstalige versie is gedigitaliseerd en vertaald door de opleiding Logopedie en Audiologie van Thomas More met de steun van HaBilNet.

Het wetenschappelijk onderzoek is uitgevoerd door de opleiding Logopedie en Audiologie van Thomas More in samenwerking met de opleiding Logopedie en Audiologie van Vives en de opleiding Logopedische en audiologische wetenschappen van KU Leuven.

De vragenlijst uitproberen?
Surf naar https://www.taalbrug.be/beschikbaar-materiaal/oudervragenlijst