Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Lokaal bestuur Geel en politie werken samen aan ‘hangbeleid’

Lokaal bestuur Geel stuurt deze zomer extra medewerkers de straat op om overlast met hangjongeren te voorkomen. Deze actie maakt deel uit van een positief ‘hangbeleid’ waar verschillende stadsdiensten samen met de politie aan werken.

Met deze aanpak hoopt de stad niet alleen om overlast te verminderen, maar ook om het negatieve beeld van hangjongeren om te buigen tot een positief verhaal. 

Hangjongeren worden vaak geassocieerd met problemen, incidenten, onveiligheidsgevoel en criminaliteit. Uit cijfers blijkt dat de overlast veroorzaakt door rondhangende jongeren in Geel zeker niet alarmerend is, maar af en toe duiken er toch problemen op.

Zowel de stad als politie vinden een preventieve en gezamenlijke aanpak op korte en lange termijn belangrijk. De inzet van extra straathoekmedewerkers is een concrete stap om het gedrag van risicojongeren aan te pakken. Ook de politie zet deze zomer haar extra controles in de zone station-Markt verder.

Praten met jongeren

Om een effectieve aanpak van risicojongeren te realiseren, is het volgens burgemeester Vera Celis, belangrijk om niet alleen over hen te praten, maar om juist met hen in gesprek te gaan.

‘De aanpak van hangjongeren vereist meer dan alleen overlastpreventie. Het is belangrijk om de jongeren op straat een zinvolle tijdsbesteding te bieden en te luisteren naar hun noden. Deze jongeren hebben constructieve ideeën, maar vaak geen geld of netwerk om deze te realiseren.

Om die reden schakelt de stad deze zomer een medewerker via vzw Arktos (Vlaams expertisecentrum voor kinderen en jongeren) in. Daarnaast zet de stad een eigen straathoekmedewerker in. Deze medewerkers hebben een brugfunctie, gaan met jongeren in gesprek en wijzen hen de weg naar activiteiten en initiatieven.’

Band met (kwetsbare) jongeren verbeteren

In de toekomst wil de stad zowel kwetsbare jongeren als hun omgeving betrekken om de band met deze jongeren te versterken. ‘De werking van ’t Origineel – Geelse koepel voor buitenlandse verenigingen -  leert ons vandaag al dat het loont om elkaar te ontmoeten en samen te bouwen aan projecten’, vertelt burgemeester Celis. ‘Dit willen we graag doortrekken naar onze jongeren, zodat we hen kunnen steunen en begeleiden in het maken van positieve keuzes. We hopen tegen het najaar een nieuw project te lanceren.’

Geen bendes, wel verveling en intimidatie

Ook de politie is blij dat er vanuit de stad extra ondersteuning komt om problemen met hangjongeren samen aan te pakken. De politie inventariseerde in de periode januari-juni ongeveer 274 voorvallen, waarvan er bij 74 strafbare feiten werden vastgesteld. Maar deze zijn slechts in heel beperkte mate aan Geelse hangjongeren toe te schrijven.

Ook vechtpartijen in het uitgaansleven, waar vaak mensen van buiten Geel bij betrokken zijn, werden in deze cijfers opgenomen. De meeste voorvallen deden zich voor in de zone station-Markt.

‘Als we kijken naar de cijfers moeten we de problematiek met Geelse hangjongeren wel juist kaderen’, zegt korpschef Dirk Van Aerschot. ‘Bij de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout zijn er een twintigtal jongeren tussen de 13 en 18 jaar bekend die regelmatig voor overlast zorgen. Maar het is zeker niet zo dat er sprake is van georganiseerde bendes.’

Al begrijpt de politie dat de perceptie voor de buitenwereld anders is. ‘Er troepen regelmatig jongeren samen in de buurt van de markt, het station en de ruime omgeving. Ze doen dat vooral om elkaar te ontmoeten en zich te ontspannen, maar verveling leidt wel eens tot intimiderend gedrag en uitdagen van passanten.

Zo’n gedrag keuren we absoluut niet goed. Als mensen iets opmerken dat niet door de beugel kan, vragen we ook om dit te melden aan onze diensten. Zo kunnen we tijdig ingrijpen. Door samen te werken met verschillende stadsdiensten en vzw Arktos hopen we op korte termijn de overlast te verminderen.’

De politiezone plant deze zomer extra controles in de zone station-Markt. Ook in het stadspark patrouilleert de politie regelmatig. ‘Op sociale media circuleren er verhalen over het stadspark, zeker sinds het ’s nachts openblijft. Maar sinds 1 juni werd er geen enkele aangifte of melding van overlast gedaan.

Ook bij routinecontroles kon de politie geen strafbare feiten vaststellen. Er klinkt geregeld ook de roep naar een harde repressieve aanpak, maar de politie moet zich houden aan de mogelijkheden en vele beperkingen die de wetgeving oplegt.’

Problemen? Maak een melding

Ook na de zomer zet de stad de samenwerking met de politiezone verder. Het is de bedoeling om te komen tot een ‘hangbeleid’ met als uitgangspunt dat jongeren de kans moeten krijgen om elkaar te ontmoeten op openbare plekken.

Door te investeren in de openbare ruimte, maar ook in mensen en middelen voor een goede opvolging van risicojongeren, hoopt de stad het negatieve beeld van hangjongeren om te buigen tot een positief verhaal.

Een positief beleid voeren rond rondhangen betekent niet dat er niet opgetreden wordt tegenover fout gedrag. De stad en politiezone roepen inwoners op om problemen en incidenten te melden bij politie.

Wanneer een dringende tussenkomst ter plaatse nodig is, kun je de politie altijd bereiken via het nummer 112, het nummer 101 of het nummer 014 56 47 00. Niet-dringende meldingen kunnen eenvoudig gebeuren via de website www.pzglm.be/nl/form/18?website=1 of via het telefoonnummer 014 56 47 00.

Deel dit artikel