Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Lokaal bestuur Geel : toekomstplannen dinsdagmarkt voor marktkramers

Markt Geel

In het najaar van 2023 verhuist de dinsdagmarkt definitief naar de parking voor het stadhuis en de omliggende straten. Reden is de start van het vergroeningsproject Havermarkt. Het nieuwe marktplan voorziet een gezellige, compacte opstelling van de kraampjes met voldoende plaatsen voor vaste en losse standhouders. Op dinsdag 13 september stelde de stad haar nieuwe plannen voor aan de marktkramers.

In 2023 starten de werken aan de Havermarkt. De parkeerplaatsen maken plaats voor meer groen. De dinsdagmarkt, die nu op Markt en Havermarkt  haar plek heeft, moet definitief uitwijken naar een alternatieve locatie. Samen met het marktcomité koos de stad voor de parking voor het stadhuis en omliggende straten.

Gezellige markt met voldoende parkeergelegenheid

Bij de opmaak van het nieuwe marktplan hield de stad rekening met de wensen van de marktkramers en bezoekers. Zo zullen de marktkramen dichter bij elkaar staan, wat zorgt voor een gezellige, compacte dinsdagmarkt.

In de nabijheid van de marktzone is er voldoende parkeergelegenheid. Op deze nieuwe locatie verwacht de stad ook zo minimaal mogelijk toekomstige verhuisbewegingen voor de marktkramers, bijvoorbeeld naar aanleiding van evenementen of werken.

Nauwe samenwerking met marktkramers en marktcomité

“Er is een eerste ontwerp van het nieuwe marktplan met voldoende plaatsen voor vaste en losse standhouders”, zegt schepen van economie Tom Corstjens. “Tijdens Geel Wintert! 2022 zullen we het plan een eerste keer uittesten, dan verhuist de dinsdagmarkt voor vijf opeenvolgende weken naar de nieuwe locatie. Deze proefperiode geeft ons de kans om samen met het markcomité en de marktkramers het plan nog een beetje bij te schaven.”

Een groene Havermarkt

Om Geel te wapenen tegen het veranderende klimaat, zet de stad sterk in op ontharding en vergroening. De parkeerplaatsen op de Havermarkt maken plaats voor een verzonken groen grasperk met bomen, omrand door betonnen trapelementen.

Rondom de ‘nieuwe’ Havermarkt blijft voldoende plaats om markten en evenementen te organiseren. Ook parkeren kan op wandelafstand van de Markt op de parking voor het stadhuis of ondergronds in parking Werft.

De ontharding van de Havermarkt past binnen het groter strategisch project Werft, dat deel uitmaakt van het beleidsplan ruimte. De stad is momenteel bezig met de ontwerpfase van het onthardingsproject. Eind 2023 zal het eerste groen van de Havermarkt zichtbaar worden.'  Foto Geel/Donné.

Markt Geel

Deel dit artikel