U bent hier

Lokaal bestuur Grobbendonk plant investeringen voor €19,2 miljoen : kasteelhoeve d'Ursel, Klim-Op, extra ANPR-camera's

Grobbendonk
13.12.2019 - 16.35u
Door: Herman Gezelle

Grobbendonk Groeit is de titel die het lokaal bestuur van Grobbendonk aan de gemeentelijke meerjarenplanning heeft gegeven. 'We gaan de volgende 2 jaar €19,2 miljoen investeren zonder dat de belastingen verhogen', kondigt burgemeester Marianne Verhaert (GiB) aan.

Prioriteiten : de aankoop en renovatie van de kasteelhoeve d'Ursel, in  Bouwel ligt het plan voor een nieuwbouwproject op de site van de school Klim-Op klaar.

Samen met Vlaanderen en het Agentschap Wegen en Verkeer willen we de rechtstreekse aansluiting van de E313 van het industrieterrein aan het bestaande afrittencomplex realiseren.

Zo kunnen we het vele verkeer dat de industrie veroorzaakt, makkelijker ontsluiten langs wegen die daar echt geschikt voor zijn. Daarnaast blijven we inzetten op een 2e ontsluiting van de industriezone ­Beverdonk.

De verdere aanleg van het fietspad langs de N13 staat eveneens op de prioriteitenlijst. De realisatie van een fietspad langs de Zuiderbaan en het verbeteren en heraanleggen van enkele bestaande fietspaden staat gepland.

Het bestuur wil verder inzetten op ANPR-camera’s en trajectcontroles. Daarbij wordt gedacht aan de Leopoldstraat en de Herent­houtse Steenweg. Traditioneel zitten in het beleidsplan ook een aantal rioleringsprojecten', besluit Marianne Verhaert.

"We gaan resoluut voor een Grobbendonk dat groeit! Samen met de inwoners willen we er de komende jaren iets heel moois van maken. We gaan voor 'Grobbendonk groeit!' om zo te gaan naar een modelgemeente", aldus Marianne Verhaert (GiB), burgemeester van Grobbendonk. En dat weerspiegelt zich in het beleids- en meerjarenplan.

"De plannen werden opgesteld met 5 beleidsdoelstellingen in het achterhoofd. En dat vertaalde zich in 47 actieplannen." In totaal staan er 492 acties gepland, waarvan 8 prioritair zijn voor het gemeentebestuur. Toch plant het gemeentebestuur geen belastingverhoging, integendeel.

"We mogen nooit vergeten dat de inkomsten van de gemeente van onze inwoners komen. De middelen moeten dus zuinig en goed besteed worden.

Wij geven enkel geld uit aan de projecten die belangrijk zijn voor inwoners, zonder het tekort op te bouwen of belastingen te verhogen. Dat is ons gezond financieel beleid in Grobbendonk".

(mv)

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

image
image
image
image

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto