Na de hondenlosloopweides en het verbod op levende dieren op kermissen, volgt nu een nieuw noodzakelijk zwerfkattenbeleid. De stad wil de vrijwilligers van het zwerfkattenproject zoveel mogelijk papierwerk besparen, waardoor ze zich meer kunnen toeleggen op het werk op het terrein.

'Na een overleg met vrijwilligers kwamen verschillende pijnpunten naar boven', zegt  burgemeester Mien Van Olmen (CD&V).  'Vroeger stonden de vrijwilligers in voor het hele project, van het bijhouden van de gegevens, tot het aannemen en registreren van oproepen tot het eigenlijke werk op het terrein. We willen met het nieuwe project hun inzet koesteren en voorbehouden voor het werk op het terrein.

Daarom gebeurt voortaan zoveel mogelijk van de administratieve rompslomp automatisch of door de diensten. Vanaf vandaag staat er een meldpunt online waar de Herentalsenaar meldingen 24 op 24 en 7 op 7 kan insturen. Mensen zonder wifi of computer kunnen ook bellen of langskomen op het stadsloket. Het beheer gebeurt door de stadsdiensten.'

De stad bekijkt ook hoe het huidige budget voor het steriliseren van katten, beter kan ingezet worden. Hoe meer de vrijwilligers zich inzetten, hoe meer er gesteriliseerd moet worden en hoe sneller het budget opraakt.

Met het online meldpunt komt er een duidelijker overzicht van de grootte van de problematiek, de opvolging en de nodige budgetten, zodat die ook kunnen volgen.

In een volgende fase wil de stad de krachten bundelen met de gemeenten van  Neteland. Het plan zou zijn om samen een dierenarts onder de arm te nemen. Ook moet de afstemming met de asielen beter. Katten die nog geplaatst kunnen worden, moeten een kans krijgen via het asiel, maar ook hier geldt dat er tegenover die inspanningen ook steun in ruil moet komen.

Het zwerfkattenbeleid gebeurt in nauw overleg met de vrijwilligers en GAIA, die alvast hun medewerking verlenen aan deze aanpak', besluit burgemeester Van Olmen. (pp) Foto's Nnieuws.