Lillenaren die hun voortuin willen ontharden, een geveltuin willen aanleggen of een groendak willen realiseren, kunnen daar voortaan een subsidie voor krijgen. De gemeenteraad keurt vanavond hiervoor de nodige reglementen goed.  Schepen van duurzaamheid Luc De Backer : “De gemeente Lille wil een ambitieus klimaatbeleid voeren.

Dit deden we onder andere door de ondertekening van de Burgemeestersconvenant 2030. Daarmee engageren we ons om 40% minder broeikasgassen uit te stoten tegen 2030.

We doen als gemeente hiervoor allerlei inspanningen: we schakelen over op LED-verlichting in de straten, we plantten vorig jaar nog een nieuw speelbos, we isoleren onze gebouwen.

Daarnaast willen we ook onze inwoners stimuleren om klimaatinspanningen te leveren met subsidies die hen een financieel duwtje in de rug geven.”

In 2020 riep de gemeente al een subsidie voor warmtepompen en zonneboilers in het leven. Nu komen daar dus nog drie subsidies bij: voor groendaken, voor geveltuintjes en voor het ontharden van voortuinen. De gemeente ziet veel voordelen in groendaken.

Er zit een groot potentieel in het benutten van daken voor het terugdringen van broeikasgassen. Groendaken zetten CO2 om, ze bufferen water door het vast te houden aan de oppervlakte, waardoor hittestress wordt tegengegaan en de riolering niet wordt overbelast bij hevige regenval en ze creëren een extra stukje natuur en leefruimte in de gemeente.

Ze zijn de ideale voedselbron voor allerlei insecten en dragen dus bij tot een verhoogde biodiversiteit. Ook de subsidie voor het ontharden van voortuinen moet zorgen voor een beter klimaat.

Meer en meer voortuinen worden verhard met kiezelstenen, klinkers, tegels, dolomiet en kunstgras. Deze verhardingen hebben een negatieve invloed op de woonomgeving en staan haaks op de klimaatdoelstellingen van de gemeente Lille.

Meer kwaliteitsvol insecten- en vogelvriendelijk groen heeft niet alleen een gunstige invloed op de biodiversiteit, maar ook op hittestress en op de waterhuishouding.

Minder verharding en meer groen zorgen voor meer regenwaterinfiltratie en een hoger grondwaterpeil, minder wateroverlast bij zware regenval, meer afkoeling tijdens de nacht in geval van een hittegolf, meer biodiversiteit en een leefbare en aangename gemeente.

Geveltuinen moet ook voor meer groen zorgen, maar de subsidie voor geveltuinen komt er niet alleen voor klimaat.

De oppervlakte van tegeltuinen is te beperkt om een groot verschil te maken voor het klimaat, maar ze dragen sterk bij aan de vergroening en verfraaiing van het straatbeeld. Ze zorgen voor een aangename sfeer en zorgen voor groen op plekken waar dit anders niet mogelijk is.”

Voor een geveltuin kan je tot 40 euro subsidie krijgen van de gemeente. Voor de aanleg van een groendak krijg je 20 euro per vierkante meter met een maximum van 200 euro. Het ontharden van je voortuin kan je maximaal 400 euro opleveren.

Meer informatie vind je op lille.be.  Zoek op groendak, geveltuin of ontharden. Je kan er onmiddellijk je subsidie aanvragen.'