Voor de scholen zijn de alternatieven in kaart gebracht, voor de clubs wordt daar nog verder aan gewerkt

Na het nieuws over de sluiting van het zwembad is lokaal bestuur Nijlen meteen aan de slag gegaan om te zoeken naar oplossingen voor alle scholen die zwemlessen hadden in het zwembad en voor de sportclubs die er actief waren.

Voor de scholen, zowel uit Nijlen als uit de buurgemeenten, werd zoveel mogelijk zwemwater gereserveerd, voor de verenigingen wordt daar nog aan gewerkt. Voor mensen die vanuit de gemeente zwemlessen geven, wordt een vergoeding voorzien. Privé-lesgevers worden ondersteund met informatie.

Zwemuren voor de scholen

De kinderen van heel wat scholen uit Nijlen en omliggende gemeenten waren jarenlang vaste gasten voor de zwemlessen. Die zwemlessen zijn overigens verplicht, leren zwemmen maakt deel uit van de eindtermen voor het basisonderwijs.

Meteen nadat de beslissing viel om het zwembad uit veiligheidsoverwegingen te sluiten, werden vrije uren gereserveerd in de zwembaden van verschillende omliggende gemeenten: Herentals, Lier, Mortsel en Westerlo.

Om praktische en logistieke redenen zal er mogelijk met lesuren geschoven moeten worden of worden er uren gebundeld. Deze puzzel zal in overleg met de verschillende directies verder gelegd worden.

Oplossing voor verenigingen

Ook de verschillende sportclubs kregen een al een tussentijds overzicht van de beschikbare zwemuren in de zwembaden van omliggende gemeenten. Daarover lopen de gesprekken momenteel nog, meer nieuws hierover volgt komende week. Zeker is wel dat lokaal bestuur Nijlen de clubs zal blijven bijstaan, bv via bijkomend overleg en het aanbieden van zoveel mogelijk zwemuren.

Compensatie voor lesgevers

De mensen die vanuit de gemeente zwemlessen geven, kunnen rekenen op een gedeeltelijke schadevergoeding. Aan privé-lesgevers geeft lokaal bestuur Nijlen informatie over de mogelijkheden, zodat zij zelf eventueel dingen kunnen regelen.