U bent hier

Lokaal bestuur Olen neemt maatregelen om sociale en economische heropstart te bevorderen

Olen
02.09.2020 - 23.48u
Door: Mark Jaspers

De roep in onze samenleving om een weg te vinden uit de coronacrisis klinkt steeds luider. Via een lokaal relanceplan gaat het lokaal bestuur Olen mee op zoek naar oplossingen om economie en samenleving op een veilige manier opnieuw op te starten.

Het plan is gebaseerd op vier pilaren, namelijk levenskwaliteit, economie, solidariteit en zorg.

Wat zijn de belangrijkste tegemoetkomingen uit dit plan?

Verdeling van de middelen van het COVID-19-noodfonds jeugd, sport en cultuur vastgelegd in reglement

Via het noodfonds van de Vlaamse regering kunnen lokale besturen de sectoren jeugd, sport en cultuur bijstaan in en na de coronacrisis. Voor Olen gaat het om een eenmalige financiële injectie van 137.289,05 euro. In een nieuw reglement wordt de verdeling van dit budget vastgelegd.

Zo kunnen bijvoorbeeld verenigingen die inkomstenverlies door Corona hebben opgelopen of die extra kosten moeten maken om hun activiteiten coronaproof te organiseren, een subsidie aanvragen. Een deel van het budget is gereserveerd voor voorstellen vanuit de verenigingen zelf.

Consumptiebon voor kwetsbare gezinnen

Tijdens de coronacrisis kwamen heel wat kwetsbare gezinnen in een financiële noodsituatie terecht. Via een consumptiebon in de vorm van een Olense cadeaucheque van 30 euro wil het lokaal bestuur hen een financieel duwtje in de rug geven.

Door te kiezen voor een Olense cadeaucheque steekt het lokaal bestuur meteen ook de lokale economie een hart onder de riem. De voorwaarden en aanvraagprocedure werden vastgelegd in een reglement.

Vereenvoudigde aanvraag werkingssubsidies

Bevraging bij de verenigingen maakt duidelijk dat de actieve leden die de verenigingen draaiende houden ook een mentale klap kregen. Ze staan voor de uitdaging om het verenigingsleven terug op te starten met voldoende garanties voor de veiligheid van hun leden.

Een brede waaier aan ondersteuning is noodzakelijk. Het beperken van de administratieve rompslomp voor de verenigingen waar mogelijk kan al wat kopzorgen wegnemen. Zo zal de aanvraag voor werkingssubsidies sterk vereenvoudigd worden voor het lopende werkjaar.

Geen belastingen voor het plaatsen van terrassen

Ook heel wat Olense horecaondernemers kampen door de quarantainemaatregelen met zware omzetverliezen. Om voor een deel hieraan tegemoet te komen, werd samen met hen bekeken hoe ze hun terrasruimte konden uitbreiden.

Bovendien moeten horeca-uitbaters dit jaar geen belastingen betalen voor het plaatsen van terrassen op openbaar domein. Belastingen die al werden betaald, worden teruggestort.

Gratis uitlenen gemeentelijk feestmateriaal

Onder andere erkende verenigingen en buurtcomités kunnen tot en met 31 december gratis gemeentelijk feestmateriaal lenen. Op deze manier wil het lokaal bestuur verenigingen aanmoedigen en ondersteunen bij de heropstart van activiteiten. Deze maatregel is met terugwerkende kracht geldig vanaf 13 maart.

Uitstel afbetaling renteloze leningen

Verenigingen die duurzaam (ver)bouwen kunnen een renteloze lening aanvragen bij het lokaal bestuur. KFC Linda, Chiro Achter-Olen en S&R Buul maakten van dit aanbod al gebruik.

Omdat de financiële impact van de coronacrisis ook voor verenigingen heel groot is, wordt de duurtijd van de renteloze leningen voor één jaar verlengd. Er moeten met andere woorden in 2020 geen aflossingen gebeuren.

Geen huur voor vaste gebruikers van Teunenberg

Het Vierde Oor, Rode Kruis-Olen en Vinamici Odloo hebben hun thuisbasis op domein Teunenberg. Aangezien zij hun normale werking sinds 18 maart hebben moeten onderbreken, moeten zij van maart tot en met augustus geen huur betalen.

Tijdelijk geen concessievergoeding voor Olense sporthal

Net als andere horecazaken moest ook de cafetaria van de Olense sporthal de deuren sluiten van 18 maart tot 8 juni. Voor deze periode moet de uitbater geen concessievergoeding betalen aan het lokaal bestuur.

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Webdesign door Intracto