Lokaal bestuur Herentals heeft extra geld veil voor innovatieve projecten rond kwetsbare diersoorten en hun natuurlijke biotopen. Vandaag kunt u al een premie krijgen als zwaluwen hun nesten bij u thuis bouwen. De stad wil dat nu uitbreiden naar andere in het nauw gedreven diertjes.

Heel wat Herentalsenaren reageerden al positief op de premie voor instandhouding van zwaluwen bij je thuis.

'Via een inktvlekaanpak willen we projecten ondersteunen die, net zoals ons zwaluwproject, enerzijds voor bewustwording zorgen, maar anderzijds ook tot resultaten leiden', zegt burgemeester Mien Van Olmen (CD&V).  'Concreet denken we aan projecten zoals project Egelstraat.'

'Van de ene tuin naar de andere in Egelstraat'

'Via het project Egelstraat wil Natuurpunt de Vlaming en de tuineigenaar bewust maken van het belang van tuinen voor de overleving van de egel in Vlaanderen.

Daarbij maken bewoners een egelpoortje in hun tuin, zodat de dieren van de ene tuin naar de andere kunnen.

Want tuinen vormen een belangrijk leefgebied voor de egel. Heel wat tuinen zijn echter hermetisch afgesloten, waardoor egels geen andere keuze hebben dan via de straat van de ene tuin naar de andere te lopen.

Op straat sneuvelen ze vaak onder de wielen van een auto. Als er in een straat van de deelnemende gemeenten minstens 10 tuinen verbonden, krijgt je straat de titel en het bijhorende naambord van Egelstraat. Tweemaal vijf tuinen mag ook en ook andere combinaties zijn mogelijk.

Naast egelstraatjes wil de stad ook groepsaankopen voor bijenhotels ondersteunen of maatregelen om het biotoop voor mussen te verbeteren.

'Allemaal soorten die het vandaag bijzonder moeilijk hebben en waar kleine aanpassingen door onze inwoners wel een groot verschil kunnen maken', vervolgt Van Olmen. 'Natuurpunt heeft zo al heel wat projecten uitgewerkt, met die premies kunnen we die systematisch in onze stad uitrollen.'

Open ruimte vrijwaren

Herentals beseft dat de instandhouding van kwetsbare diersoorten en waardevolle natuur een totaalaanpak vraagt.

Burgemeester Mien Van Olmen (CD&V), bevoegd voor Landbouw : 'Het stadsbestuur heeft een visie op het vrijwaren van open ruimte. Zo geven we ongeveer €100.000 aan toelages per 6-jaarlijkse bestuursperiode voor de aankoop van natuurgebieden.

Het belangrijkste blijft onze algemene visie op het vrijwaren van open ruimte en de bescherming van de Herentalse natuur. Die blijven we consequent toepassen.

Onze toelage voor de aankoop van natuurgebieden is daar een sterk onderdeel van.

Recent kon Natuurpunt daarmee aan Snepkenshof gronden aankopen, waardoor het natuurreservaat zal uitgebreid worden.' (pp)