U bent hier

Lokaal bestuur trekt extra middelen uit voor armoedebeleid en palliatieve zorg

Herentals
02.12.2019 - 10.33u
Door: Herman Gezelle

In het kader van de budgetwijziging trekt het lokaal bestuur van Herentals extra middelen uit voor de Fakkel/Dorpel dat zich inzet voor mensen in armoede en het palliatief steunnetwerk ISPAHAN.

Bij de budgetwijziging – een jaarlijkse bijsturing van de lange termijnplannen – kon de Herentalse begroting op een paar meevallers rekenen; zo zag het schepencollege af van nieuwe laptops en smartphones.

“Dat maakte ruimte vrij voor de ondersteuning van organisaties voor mensen in armoede Fakkel/Dorpel en het palliatieve steunnetwerk ISPAHAN”, stelt schepen van Financiën Patrik De Cat. Ook het Opvangcentrum voor gewonde wilde dieren (VOC Neteland) krijgt er middelen bij.

Aan het begin van de legislatuur maakt een stadsbestuur een meerjarenplanning op dat het beleid van die 6 jaar budgetteert. Omdat er jaarlijks mee- en tegenvallers zitten in die raming, gebeurt er jaarlijks een herziening met de jaarlijkse budgetwijziging.

Patrik De Cat : 'Volgende maand komen we naar de gemeenteraad met onze meerjarenplanning'

Schepen van Financiën Patrik De Cat: “Volgende maand komen we naar de gemeenteraad met onze meerjarenplanning. Daarvóór sluiten we de voorbije periode af met een budgetwijziging. Door een paar meevallers, hadden we voor dit jaar de mogelijkheid om een paar projecten en verenigingen een hart onder de riem te steken met extra middelen voor dit jaar.

Voor alle duidelijkheid: het gaat niet om grote projecten of investeringen; die komen in de meerjarenplanning volgende maand aan bod, het gaat om beperktere “overschotten” van dit jaar.

Mijn collega van Welzijn, zorg en gezondheid schoof daarbij de Fakkel/de Dorpel en ISPAHAN naar voor. Daarnaast willen we als stad ook ons hart voor dieren laten zien en doteren het VOC Neteland extra.” Concreet is er voor de sociale projecten 12 750 euro extra voorzien en voor dierenwelzijn 2.750 euro.

Peter Bellens: 'De Fakkel en de Dorpel zijn verenigingen die zich inzetten voor mensen in armoede'

Schepen voor welzijn, zorg en gezondheid Peter Bellens: “De Fakkel en de Dorpel zijn verenigingen die zich inzetten voor mensen in armoede. Zij kunnen rekenen op een bedrag van 10.000 euro.

We dringen erop aan dat beide organisaties tot 1 organisatie samensmelten zodat zij ook de middelen, die immers voor dezelfde doelgroep ingezet worden, volgens noodwendigheid onderling het meest efficiënt kunnen aanwenden. 

ISPAHAN is een netwerk dat zich inzet voor de ondersteuning van families die zich geconfronteerd zien met palliatieve zorgen en krijgt 2.750 euro. Voor beide organisaties wordt in ruil voor de dotatie en in onderling overleg een afsprakenkader vastgelegd waarmee zij in opdracht van de stad taken en opdrachten dienen te vervullen.

Het VOC Neteland krijgt 2.750 euro toebedeeld. Het vangt elk jaar steeds meer gewonde wilde dieren in nood op, ook op ons grondgebied. Daarnaast heeft het ook een educatieve functie (via onder andere schoolbezoeken) en signalerende functie (bijvoorbeeld dierziekten opsporen).

Recent startte het VOC een dierenambulance waardoor hun capaciteit nog toeneemt. Dan is het maar billijk dat de steden een tandje bijsteken. Zo niet, riskeren we een “patiëntenstop” en maken gewonde wilde dieren geen kans meer op redding.”

"De budgetwijziging met deze voorstellen werd op de raadscommissie voorgesteld zonder opmerkingen, dus maakt het bestuur zich sterk dat het volgende week vlot gestemd kan worden op de gemeenteraad.

Ook heeft het bestuur de ambitie om voor deze organisaties structureel budgetten te voorzien; discussie daarover op de volgende gemeenteraad." (pp)

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto