U bent hier

Lokaal bestuur werkt post-corona-actieplan uit voor handelaars en verenigingen

Olen
24.06.2020 - 16.33u
Door: Mark Jaspers

Het lokaal bestuur Olen maakte de afgelopen maanden al zo'n 120.000 euro vrij voor de aankoop van beschermingsmateriaal zoals mondmaskers voor de inwoners, extra uitgaven en aanpassingen aan de infrastructuur om de afstandsregels te kunnen respecteren.

Om diverse doelgroepen te ondersteunen en de gemeente alle kansen te geven op een vlot en goed herstel, legt het college op de eerstvolgende gemeenteraad van juli een bijkomend actieplan voor in het kader van de corona-exit.

Het actieplan bevat allerhande doordachte ondersteuningsmaatregelen voor zwaar getroffen doelgroepen zoals verenigingen en handelaars. Alle acties zijn weloverwogen en brengen de financiële gezondheid van de gemeente niet in het gedrang.

Ook werd er bij de opmaak meteen rekening gehouden met een eventueel nieuwe golf van de pandemie die mogelijk opnieuw een financiële weerslag zal hebben.

Ondersteuning voor verenigingen

Wat verenigingen betreft adviseert het college in zijn actieplan om de huurprijs van Teunenberg op te schorten voor de maanden dat verenigingen geen inkomsten hebben kunnen verwerven.

Ook stelt het voor om de concessievergoeding van de sporthalcafetaria kwijt te schelden voor de periode dat zij verplicht moest sluiten. Verder wil het college dit jaar geen huurkosten meer aanrekenen aan Olense verenigingen voor het gebruik van gemeentelijk uitleenmateriaal en wil het de looptijd van de renteloze leningen met één jaar verlengen zodat er dit jaar geen aflossing meer moet plaatsvinden.

Ten slotte vraagt de huidige coalitie aan de gemeenteraad om de werkingssubsidies van verenigingen volgend jaar automatisch met één jaar te verlengen zonder dat ze hiervoor opnieuw een subsidiedossier moeten indienen. Ook verenigingen die binnen de contouren van het nieuwe erkenningsreglement niet meer erkend waren, wil het college opnieuw financieel ondersteunen.

Advies: geen belasting op terrassen

Naast ondersteuningsmaatregelen voor verenigingen, staan er ook voor de lokale handelaars acties geformuleerd in het actieplan. Zo adviseert het college om voor 2020 geen belasting te heffen op terrassen en de uitbreiding hiervan.

Eerder al besliste het college om horecazaken de kans te bieden om hun terras uit te breiden. Hiervoor konden ze een aanvraag indienen, waarna het bestuur de mogelijkheden onderzocht.

e looptijd van Olense cadeaucheques die vervielen vanaf de lockdown werd inmiddels verlengd tot 31 december 2020.

Het uitgewerkt actieplan staat op woensdag 1 juli op de agenda van de gemeenteraad. Als de maatregelen goedgekeurd worden, treden ze stapsgewijs in voege.

Vlaamse en federale ondersteuning

Naast lokale middelen maakte ook de Vlaamse en federale overheid de afgelopen maanden extra geld vrij voor lokale armoedebestrijding, hulp aan kwetsbare groepen en sport-, cultuur- en jeugdverenigingen.

Voor het noodfondsbedrag voor jeugd, sport en cultuur loopt er een bevraging bij de verenigingen waarbij hun noden in kaart worden gebracht. Op basis daarvan maakt het lokaal bestuur binnenkort een plan op waarin het ondersteuningsbedrag verdeeld wordt over alle Olense verenigingen. De vrijetijdsraad krijgt hierin ook nog de nodige inspraak.

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto