Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Lokaal bestuur zoekt erfpachter voor 17e eeuwse voormalige infirmerie Augustijnenklooster

Stadsarchief Infirmerie

Met de verhuis van het stadsarchief naar de nieuwe kunstencampus staat het oude archiefgebouw, de voormalige infirmerie van het Augustijnenklooster (Augustijnenlaan 1), momenteel leeg.

Het als dorpsgezicht beschermd gebouw ligt in een levendige buurt, met het gezellige stadscentrum, de Herentalse natuur, het Begijnhof en het NMBS-station op wandelafstand.

Het stadsbestuur zoekt een gemotiveerde en enthousiaste erfpachter die het gebouw een nieuwe invulling kan geven. De erfpachter kan verbouwen en renoveren op maat van de nieuwe invulling. Deze erfpacht heeft een duur van 35 jaar met een optionele eenmalige verlenging van 15 jaar aan een minimale jaarvergoeding van 8.160 euro.

Projectvoorstellen onder gesloten omslag kan je  indienen tot vrijdag 28 juni 2024 om 10 uur.

Herentals liet enkele jaren geleden een herbestemmingsplan opmaken voor enkele écht oude leegstaande panden in haar patrimonium. Waar de stad de oude muziekschool in de Hikstraat wil verkopen, wil ze het pand aan de Augustijnenlaan  bewaren.

Dit eeuwenoude gebouw,  waar in de jaren 1952-60-70-80 nog de Herentalse brandweer en later het stadsarchief (vanaf 1993) een onderkomen hadden, biedt wel wat mogelijkheden.

“Door deze centrale ligging biedt het als dorpsgezicht beschermd gebouw tal van mogelijkheden, zoals horeca, B&B, handel, kantoor of woongelegenheden”, klinkt het in het AC. 

Best wel even laten onderzoeken wat de actuele EPC van het pand is...

www.herentals.be

Augustijnenlaan1, Herentals, België

Stadsarchief Infirmerie

Deel dit artikel