Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Lokaal Fonds : 'Steun voor bijzonder projectidee dat jeugd kan inspireren'

De projectoproep 2024 van het Lokaal Fonds in Dessel is gericht op twee thema’s: jeugd en buurt. Desselaars kunnen een aanvraag indienen als ze een bijzonder projectidee hebben dat de jeugd kan inspireren of een droom voor een buurtinitiatief dat de kwaliteit van het samenleven kan versterken. Het Lokaal Fonds is er om hen een financieel zetje te geven zodat ze er nét iets meer van kunnen maken.

 

Krijg tot €7.000 financiële steun

“We zijn steeds op zoek naar vernieuwende initiatieven die gericht zijn op het versterken van de Desselse gemeenschap. Deze keer leggen we daarbij de focus op jeugd- en buurtwerking. We hopen opnieuw veel projecten in Dessel te kunnen helpen waarmaken”, vertelt Ellen Broeckx, voorzitter van het Uitvoerend Comité Dessel.

“Tot 15 april kunnen Desselaars een project indienen. Daarna zullen we deze toetsen aan een aantal criteria en een selectie maken. De projecten kunnen steun krijgen tot maximaal 7.000 euro. Van de projectindieners wordt wel altijd 30% eigen financiële inbreng verwacht.”

Het Lokaal Fonds, compartiment Dessel, voorziet voor deze oproep €100.000 in totaal.

Vanwaar dit fonds?

In Dessel zal het Belgisch laagradioactief en kortlevend afval geborgen worden. De lokale gemeenschappen van Dessel en Mol hebben hierbij verschillende voorwaarden gesteld, via STORA en MONA.

“Één van de projecten die een meerwaarde moeten betekenen voor de lokale gemeenschap, is het ‘Lokaal Fonds’. Dit is een fonds dat projecten en activiteiten in Dessel en Mol steunt, en dit 300 jaar lang: net zolang als er radioactiviteit in de berging aanwezig is. Zo moet het Lokaal Fonds er mee voor zorgen dat het draagvlak voor de berging blijft bestaan, ook bij de toekomstige generaties”, verduidelijkt Eric De Ridder, voorzitter van het bestuursorgaan.

Al 173 projecten kregen steun

Sinds 2018 werden al verschillende projectoproepen gelanceerd in Dessel en in Mol, en kregen al 173 lokale verenigingen en individuen steun toegekend voor bepaalde projecten. Op de website kan je nalezen welke projecten bij de vorige projectoproepen al steun ontvingen van het Lokaal Fonds, zowel in Dessel als in Mol: www.lokaalfonds.be/projecten.

Deel dit artikel