In september keurde de gemeenteraad het lokaal klimaatactieplan goed. Dit plan stelt drie ambitieuze doelen voor Olen voorop.

„De CO2-uitstoot in de gemeente is tegen 2030 verminderd met 40% tegenover 2011.

„ Tegen 2030 zorgen hernieuwbare energiebronnen voor de regionale productie van minimaal 32% van de energievraag voor warme en elektriciteit.

„ De gemeente verhoogt haar veerkracht en past zich aan de gevolgen van klimaatverandering aan.

Daarnaast werden negen speerpunten vastgelegd om tot deze doelstelling te komen. Burgerparticipatie, focus op voor lokale en eerlijke productie en aandacht voor alternatief vervoer zijn hier enkele voorbeelden van.

Duurzaamheid ingebed in meerjarenplan

Bij de start van de legislatuur maakte het bestuur een meerjarenplan op. Dit zijn de acties waar het van 2020 tot en met 2025 aan gaat werken. Duurzaamheid kreeg al een belangrijke plaats in dit plan.

Met het klimaatactieplan gaat het bestuur nog een stap verder. Meer dan 90 acties uit het meerjarenplan met een link naar duurzaamheid vormen mee de basis, waardoor het plan concreet, uitvoerbaar en meetbaar wordt.

De duurzame gedachtegang is zo volledig verweven in de werking van het lokaal bestuur. Het moet met andere woorden een automatisme worden om bij elk project na te gaan wat de impact op het klimaat is.

Ook inwoners werken mee

Naast klimaatambities via eigen projecten wil men in Olen ook de inwoners aanmoedigen om zelf met ideeën te komen en mee te werken aan een CO2-reductie.

De Klimaatmakers zijn hiervan een resultaat. Deze groep Olenaars vonden elkaar tijdens een groot participatieproject dit voorjaar. Nu werken zij in verschillende werkgroepen aan de leefbaarheid in de gemeente. Geïnteresseerden kunnen zich zeker nog aansluiten bij deze werkgroepen.

Volgende stap: Klimaatpact Vlaanderen

Naast het lokaal klimaatplan heeft het bestuur de intentie om het klimaatpact Vlaanderen te ondertekenen. Dit wordt met de gemeenteraad besproken in oktober.

In dit Vlaams plan ligt de focus vooral op vergroening, energie, mobiliteit en hemelwater. Meer informatie over dit pact vind je op de website van Vlaanderen.