In de tweede week van de paasvakantie zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) ingrijpende herstellingswerken uitvoeren op de Antwerpse ring (R1) ter hoogte van Deurne. Het doorlopend gewapend beton van de drie rechterrijstroken richting Nederland zal daarom over een lengte van 15 meter volledig verwijderd en vernieuwd worden.

De ingreep is noodzakelijk om de veiligheid en het comfort van de weggebruikers op de ring te garanderen. De werken duren 6 dagen en 7 nachten, van maandagavond 9 tot en met zondagnacht 15 april.

De werken worden uitgevoerd in de vakantieperiode om de verkeershinder te beperken. Desalniettemin verwachten het Agentschap Wegen en Verkeer en het Vlaams Verkeerscentrum ernstige hinder en wordt aangeraden aan om de Antwerpse ring tijdens de tweede week van de paasvakantie zoveel mogelijk te mijden.

Schadebeeld en oorzaken
Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft een verzakking in het wegdek van de Antwerpse ring ter hoogte van de afrit Deurne (nr. 2) vastgesteld. Deze verzakking situeert zich over de volledige breedte van de Antwerpse ring in beide rijrichtingen.

De schade is naar alle waarschijnlijkheid te wijten aan boringen die, in het kader van de voorbereiding van de Oosterweelverbinding, op die locatie plaats vonden dwars onder de ring.

De beweging die deze boringen in de ondergrond hebben veroorzaakt heeft de grond vermoedelijk tijdelijk onstabiel gemaakt en dit schadebeeld veroorzaakt. Om verdere schade te voorkomen en de veiligheid te garanderen moet het wegdek hersteld worden.

Diepgaande herstelling
De herstelling die het agentschap uitvoert situeert zich op de drie rechtse rijstroken van de ring richting Nederland, namelijk de afrit naar Deurne en de rechterrijstrook van de ring. Daar is het wegdek er het slechtst aan toe. Op de overige rijstroken is ook een licht niveauverschil vastgesteld maar is de situatie aanvaardbaar.

Gezien het schadebeeld volstaan lokale, oppervlakkige herstellingen niet maar moet het agentschap de zwaarst beschadigde zone volledig verwijderen en vernieuwen. Concreet zal een strook wegdek van 15 lang en 11 meter breed verwijderd en vernieuwd worden.

Dat betekent dat het doorlopend gewapend beton tot op de fundering, een diepte van ongeveer 25 cm, wordt opgebroken waarna er nieuwe wapening wordt aangebracht en beton wordt gestort.

Na de werken zal AWV de situatie blijven monitoren om te zien of het gewenste resultaat bereikt is en of ook de toestand van de overige rijstroken aanvaardbaar blijft dan wel ingrepen vereist.

Zes dagen zware hinder
De werken starten op maandagavond 9 april en zullen afgerond worden in de nacht van zondag 15 op maandag 16 april.

Om de werken veilig te kunnen uitvoeren zullen vier rijstroken van de ring in de richting van Nederland ingenomen worden (drie voor de herstelling en één veiligheidsstrook).

Om de hinder te spreiden zal het verkeer richting Nederland via een doorsteek in de middenberm twee extra rijstroken krijgen op de binnenring. Het verkeer op de ring richting Nederland heeft vier rijstroken ter beschikking waarvan één is voorbehouden voor verkeer dat van de E313 komt. Het verkeer richting Gent heeft nog drie rijstroken ter beschikking.

De afrit en de oprit Deurne worden afgesloten tijdens de werken. Verkeer moet omrijden via de op- en afrit Merksem. AWV zal van de afsluiting gebruik maken om aan het einde van de afrit de fietsoversteken te vernieuwen en op de oprit een lokale asfaltherstelling uit te voeren.

Dit zal geen extra hinder geven voor het verkeer.
De aansluitingen van en naar de E313 blijven steeds open. De aansluiting van de E313 op de ring zal echter op één rijstrook gebracht worden.

Maatregelen voor minder hinder
Het Agentschap Wegen en Verkeer is zich zeer bewust van de hinder die deze werken zullen veroorzaken en neemt alle mogelijke maatregelen om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Zo worden de werken gepland in de verkeersluwere periode van de paasvakantie. Verder worden verschillende rijstroken tegelijk aangepakt om zo de periode van de herstelling zo kort mogelijk te houden. Ook zal er dag en nacht gewerkt worden om de herstelling zo snel mogelijk af te ronden.

Om weggebruikers te waarschuwen zullen de dynamische borden boven de snelweg al op de knooppunten in Lummen en Gent weggebruikers aanraden alternatieve routes te kiezen. Tot slot zal de lichtenregeling op de op- en afrit van Merksem aangepast worden om het toegenomen verkeer vlotter te laten afwikkelen.

De werken zelf zullen ongeveer drie dagen in beslag nemen. De overige dagen zijn noodzakelijk om het beton voldoende te laten uitharden. Ondanks het feit dat er dan geen activiteit te zien is op de werf is deze periode absoluut noodzakelijk voor een goed en duurzaam resultaat.

Vermijd de omgeving
Het Agentschap Wegen en Verkeer en het Verkeerscentrum waarschuwen voor zware hinder op de Antwerpse ring en op de E313 richting Antwerpen en raden bestuurders sterk aan deze locatie tijdens de tweede week van de paasvakantie te mijden.

Doorgaand verkeer van oost naar west en omgekeerd rijdt beter via Brussel. Verkeer van en naar Nederland kiest beter de tolweg via de R2 en de Liefkenshoektunnel.

Wie in de tweede week van de paasvakantie naar Antwerpen komt, kan dat beter doen met het openbaar vervoer. Slimme manieren om Antwerpen te bereiken zijn te vinden op www.slimnaarantwerpen.be. Wie zich toch verplaatst met de wagen doet er goed aan zich voor vertrek te informeren over de verkeerssituatie via www.verkeerscentrum.be.