U bent hier

Maatregelen steunzones creëren al meer dan 4.300 jobs

Kempen regio | Neteland | Provincie Antwerpen | Vlaanderen
24.11.2017 - 08.57u
Door: Mark Jaspers

De maatregelen die door de regering werden genomen met het oog op het stimuleren van werkgelegenheid in steunzones hebben intussen al 4.349 jobs opgeleverd. Dat blijkt uit een antwoord van minister van Financiën Van Overtveldt op een mondelinge vraag van CD&V-Kamerlid Griet Smaers. Op vraag van Smaers komt er alvast een nieuwe evaluatie en versoepeling van de wet, zodat dankzij de regeling nog meer jobs kunnen worden gecreëerd.

"De maatregelen missen hun effect niet. Uit de cijfers blijkt dat tot op heden door de loonlastenverlaging in totaal reeds 4 349 voltijdse werkplaatsen gecreëerd werden: 1.114 in de Provincie Antwerpen en 3.235 in Limburg. Hiervan werden 1.666 jobs gecreëerd bij grote ondernemingen en 2.683 in KMO's. Sinds de zomer van vorig jaar werden zo 2.332 nieuwe arbeidsplaatsen voorzien. 26 nieuwe bedrijven hebben zich onder deze regeling gevestigd" aldus Smaers.

De Open Manufacturing Campus (site Philips) in Turnhout valt mee onder deze steunzone-regeling, waardoor reeds enkele jaren volop wordt ingezet op nieuwe arbeidsplaatsen op deze site. Deze steunzone blijft, gezien de actualiteit bij Philips Turnhout, van groot belang voor de groei en welvaart in de Kempense regio.

Smaers vroeg de minister om bij een nieuwe evaluatie een verdere versoepeling van de regeling door te voeren, zodat in de toekomst zo veel als mogelijk nieuwe aanwervingen kunnen worden ondersteund. In de huidige regeling zitten namelijk een aantal technische tegenstrijdigheden vervat die volgens Smaers een beperking inhouden voor bedrijven om de loonlastenverlaging toe te passen.

De minister ging op deze vraag in, en een versoepeling zit vervat in een voorontwerp van Wet dat momenteel voor advies bij de Raad van State ligt. Dit advies wordt bovendien eerstdaags verwacht.

Smaers is zeer tevreden dat de minister op haar voorstel wil ingaan. "De Kempen blijft immers als meest geïndustrialiseerde regio van Vlaanderen kwetsbaar en verdient alle ondersteuning."

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

image
image
image

Onze partners

Webdesign door Intracto