Het Zorgnetwerk brengt elk jaar hulde aan de 600.000 mantelzorgers in Vlaanderen.Donderdag 23 juni vond deze huldiging plaats in Lille aa het St.- Annapleintje aan de Kapelstraat 4.

Op deze huldiging werd een memorandum voor alle regeringen voorgesteld met 10 aanbevelingen voor mantelzorgers.

De samenleving betuigt haar waardering voor de gratis inzet van mantelzorgers door:

1. Respect door professionele zorgverstrekkers voor de keuze van gebruikers van zorg;

2. Medezeggenschap voor de mantelzorger in het zorgtraject bij professionel zorgerstrekkers en gezondheidsvoorzieningen;

3. Betrokkenheid van de mantelzorger bij de opname in en ontslag uit het ziekenhuis van de zorgbehoevende persoon;

4. Emotionele ondersteuning door erkende verenigingen voor gebruikers en mantelzorgers die voldoende midddelen moeten krijgen;

5. Praktische ondersteuning via een betere uitbouw van gezinszorg, poetshulp, dienstencheques, hulpmiddelen, oppas, nachtzorg,...;

6. Adempauze voor mantelzorgers via een verdere uitbouw van dagcentra, zorghotels, centra voor kortverblijf, verwenzorg in woonzorgcentra,...;

7. Sensibilisering van de bevolking ommantelzorgers en hun zorgbehoevende te blijven opzoeken en betrekken bij het verenigingsleven in de buurt;

8. Sociale rechten zoals pensioenopbouw of vervangingsinkomen waarborgen bij periodes van mantelzorgen (gelijkstelling met gewerkte periode);

9. Sensibiliseren van HR-managers om proactief de mantelzorgers in hun bedrijf te ondersteunen via de bestaande systemen van tijdskrediet, zorgverlof, thematische verloven, soepele werktijden, ander ploegensysteem, ....;

10. Informeren van mantelzorgers, zodat zorgvraag en zorgaanbod mekaar goed vinden.

Foto's en verslag: Frans Geens / ThalsFM Nnieuws