Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters gaat over tot actie en wijst in een eerste deelbeslissing 75 miljoen euro uit het relanceplan toe aan concrete fietsinvesteringsprojecten.

'Voor Grobbendonk betekent dit dat er bijna 200.000 euro geïnvesteerd zal worden', zegt burgemeester Marianne Verhaert.

'Met dat geld zal het fietspad op de brug langs de N13 aangepakt worden. Daarmee wordt een belangrijke missing link in de aanleg van een volwaardig fietspad tussen Nijlen en Herentals weggewerkt.

De fiets wint aan populariteit en dat is een boost die Vlaams minister Lydia Peeters verder wil stimuleren. Vlaams minister Lydia Peeters wil dan ook inzetten op veilige en comfortabele fietspaden maar dat vraagt de nodige investeringen. Een ambitie die het bestuur van Grobbendonk deelt.

"In 2021 gaan we eindelijk de moordstrookjes langs de N13 door volwaardige fietspaden vervangen. Tussen het afrittencomplex aan de E313 en de grens met Nijlen komt er zo eindelijk een veilig en afgescheiden fietspad van Herentals tot in Nijlen.", vervolgt Verhaert (GiB).

"Het dossier heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Maar we hebben hier sinds we gestart zijn in 2019 heel hard aan gewerkt: onteigeningen, de omgevingsvergunning aangevraagd en intussen ook het aanbestedingsdossier opgemaakt. Tot op heden was er op Vlaams niveau ook geen budget voor de missing link ter hoogte van de brug aan het afrittencomplex van de E313 aan te pakken.

Tussen beide op- en afritten ligt nu een zeer smal fietspad waar in het verleden ook vaak vrachtwagens over geparkeerd stonden. Niet ideaal voor de veiligheid van de fiets."

Nu minister Lydia Peeters middelen uit het relanceplan heeft vastgelegd voor een lijst met concrete fietsprojecten, waaronder het fietspad over de brug in Grobbendonk, kan een volwaardig fietspad van Herentals tot Nijlen worden aangelegd. Voor Grobbendonk resulteert dit in een totaal investeringsbedrag van bijna 200.000 euro.

"We willen een fietsreflex creëren bij elke Vlaming zodat die bij elke verplaatsing spontaan aan de fiets denkt. Tegelijk willen we de fietsambitie bij alle overheden verhogen. Door samen te werken kunnen we snel zorgen voor meer en betere fietspaden en fietssnelwegen.

Daarenboven trekken we de fietsinvesteringen fors omhoog naar een jaarlijks bedrag van meer dan 300 miljoen euro per jaar.", besluit minister Lydia Peeters (Open Vld).