Het lokaal bestuur Grobbendonk heeft de ambitie om haar dorpskernen in Grobbendonk en Bouwel te vernieuwen en klaar te maken op de uitdagingen van de toekomst: klimaatrobuust, leefbaar en aantrekkelijk voor alle inwoners.

'De omgeving rond de Volle Vaart wordt, mede door Vlaamse subsidies, ontwikkeld', zegt burgemeester Verhaert (GiB).

'Met een nieuw skatepark, extra trage wegen, natuurlijke speelelementen voor kleine tot grotere kinderen, ... zal de omgeving er over enkele jaren helemaal anders uitzien.

Grobbendonk heeft de afgelopen decennia een hele transitie ondergaan. Zo is het aantal appartementen exponentieel gestegen en zijn er bijna 3,5 keer meer appartementen in vergelijking met 20 jaar geleden. Met een bevolkingsdichtheid van 395 inwoners per km² is Grobbendonk ook één van de dichtstbevolkte plattelandsgemeenten van de provincie.

"Corona heeft ons nog meer doen inzien dat we in onze gemeente kwalitatieve ontmoetingsplaatsen missen. Het sterkt ons om de nieuwe visie waarmee we al lange tijd mee aan de slag zijn, verder te zetten.

Daarin creëren we ontmoetingsplaatsen voor jong en oud waarbij we ook onze groenblauwe identiteit, die momenteel te weinig tot uiting komt, verder in de kijker zetten en we rekening houden met de uitdagingen van de toekomst" ,

De gemeenteraad startte in 2020 reeds de studieopdracht voor de opmaak van een beeldkwaliteitsplan en ruimtelijke visie voor de dorpskernen van Grobbendonk en Bouwel die een nieuwe toekomstvisie krijgen.

Die visie voor beide dorpskernen moet deze zomer afgerond zijn. Maar dat weerhoudt de gemeente niet om nu al werk te maken van een grondige hernieuwing, en de zoektocht naar financiën.

"De gemeente heeft de ambitie om reeds deze legislatuur de eerste stappen te zetten om deze visie werkelijkheid te maken. En de brede omgeving rond de Volle Vaart, waarin o.a. het gemeentehuis, voetbalvelden, harmonielokaal en het gemeenschapscentrum Volle Vaart gelegen zijn, is daarbij een eerste grote opportuniteit", vervolgt burgemeester Verhaert.

"De open ruimte die er vandaag is, biedt kansen voor de ontwikkeling van sport-, spel- en ontmoetingsplaatsen in open lucht. Vooral omdat die ruimte vandaag de dag kwalitatief te weinig ingezet wordt."

De gemeente plant er de aanleg van een parkomgeving in combinatie met een skatepark, waterpartijen, trage wegen en natuurlijke speel- en rustelementen. Het moet ervoor zorgen dat elke generatie zich op deze locatie thuis kan voelen. Bovendien moet de heraanleg het blauwgroene imago van de gemeente verder versterken. De gemeente kan daarbij alvast rekenen op een eerste financiering (€105.000) vanuit Vlaanderen.

"Voor de aanleg van een nieuw, groen skatepark met natuurlijke speelelementen nabij gemeenschapscentrum De Volle hebben we recent een subsidie toegekend gekregen in het kader van jeugdinfrastructuur.

Maar het plan gaat veel verder dan het skatepark. Zo plannen we een connectie met de trage verbinding langs de Kleine Nete, tot aan de Kasteelhoeve. Zo maken we onze gemeente niet enkel aantrekkelijk voor onze inwoners maar ook voor bezoekers van onze gemeente.

Bijkomend willen we een volwaardig park ontwikkelen voor onze inwoners. Met, naast een skatepark en natuurlijke speelelementen, een openlucht trouwlocatie aan de oude pastorij, waterpartijen, voetbalvelden, ..." , besluit schepen Brent Wouters (GiB), "Met dit project zullen we een voorbeeld zijn voor heel wat andere plattelandsgemeenten".

Een rode draad doorheen het project is participatie. Zo maakten kinderen reeds tekeningen over de toekomst van deze locatie, jongeren worden betrokken bij het ontwerp van het nieuwe skatepark en alle inwoners van Grobbendonk kunnen aan de hand van een vragenlijst hun visie geven over de toekomst van de omgeving via Hoplr.

Op basis van hun input hoopt de gemeente in juni te starten met een eerste schets die op de fysieke bijeenkomsten aan alle inwoners van de gemeente getoond zal worden in de tweede helft van 2022. De bevraging loopt tot 16 mei en is terug te vinden op https://www.grobbendonk.be/opwaardering-omgeving-gc-de-volle-vaart---bevraging.