De geplande leidingstraat vanuit de Antwerpse haven richting het Duitse Ruhrgebied zorgt voor commotie. Het project stuit ook op een negatief advies van het Grobbendonkse schepencollege.

"De impact op onze gemeente zal desastreus zijn", betoogt burgemeester en Kamerlid Marianne Verhaert.

De Vlaamse regering keurde op 18 december vorig jaar de startnota goed voor de aanleg van een leidingstraat die de Antwerpse haven met het Duitse Ruhrgebied verbindt.

De reservatiestrook voor de leidingeninfrastructuur zal 45 meter breed zijn en het grondgebied van 45 gemeenten in Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant doorkruisen.

Er zijn drie mogelijke tracés. Twee hiervan treffen de gemeente Grobbendonk.

Het schepencollege heeft het voornemen van de Vlaamse Overheid aandachtig onderzocht en een uitgebreid negatief advies ingediend.

"De impact op onze gemeente zal desastreus zijn en dit zowel op menselijk, ecologisch als economisch vlak", stelt  Verhaert (GiB).

Het traject langs de E313 doorsnijdt woonwijk de Lindekens.

Minimum 15 woningen zouden worden onteigend en gesloopt. Tuinen van omwonenden worden ingepalmd. Wie niet rechtstreeks wordt getroffen, wordt geconfronteerd met een kale vlakte. Het woongenot van de inwoners wordt zwaar gehypothekeerd.

Ook natuur-, bos- en landbouwgronden worden in Grobbendonk niet gespaard. De leidingstraat verwoest 25 hectare ecologisch waardevol gebied. De ingreep betekent een bedreiging voor de leefkwaliteit van Grobbendonk.

"De Antwerpse haven en de petrochemische sector genieten van de lusten, terwijl de lasten op ons worden afgewenteld", besluit burgemeester Verhaert.

Het lokaal bestuur dringt ook aan op een onderhoud met de Vlaamse bevoegde minister.' Foto Nnieuws.