Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Marleen Verboven verlaat N-VA Geel : 'In het beleid van N-VA lokale afdeling kan ik me niet meer vinden'

Marleen Verboven
Ex-schepen Marleen Verboven verlaat N-VA. Verboven blijft wel gemeenteraadslid, maar dan als onafhankelijke. Verboven was 2 legislaturen lang schepen in het lokaal bestuur Geel. 3 jaar geleden gaf ze die functie door aan collega Pieter Cowé.

De reden dat Marleen opstapt is de 'heisa rond het betwiste ontslag van ziekenhuisdirecteur Jan Flament' vorig jaar. En daarmee wijst ze met de vinger naar haar eigen partij. 

"Onze fractieleider die beslissingen van het N-VA bestuur Geel niet alleen aan zijn laars lapte maar besliste op de gemeenteraad steun te geven aan CD&V raadslid Griet Smaers, terwijl er gevraagd werd af te treden in de RVB van het ziekenhuis", onderstreept Marleen Verboven.  

Het bestuur van N-VA Geel had beslist niet akkoord te gaan met het tracé van de Ring dat voorgesteld was door het Provinciebestuur, op de gemeenteraad werd dit een ja, maar…”. Volgens Marleen Verboven blijven de stichters van de Geelse afdeling soloslim spelen.

“N-VA was de partij van mijn Vlaamse hart maar met het beleid van de lokale afdeling kan ik me niet meer vinden”, aldus Verboven. “Ik wil het respect en het vertrouwen van mijn kiezers niet verliezen en blijf positief streven naar een beter Geel als kritisch en onafhankelijk raadslid.”

Marleen Verboven was tot 1 juli 2021 schepen van van Cultuur, Toerisme, Internationale samenwerking, stadsontwikkeling en ICT.

Of ze nog kandidaat is voor de nakende verkiezingen in oktober op een andere lijst, is nog onduidelijk.

Marleen Verboven

Deel dit artikel