U bent hier

Martine Taelman (Open VLD) wil strengere wet want handel in anabolen en dopinggebruik stijgt

Vlaanderen
22.10.2015 - 11.31u
Door: Peter Caers

Handel in doping explodeert: de overheid moet verzwarende omstandigheden invoeren voor doping en dopingcriminaliteit.  Het jaarverslag 2014 van de Multidisciplinaire Hormonencel bevestigt de stijgende trend van het aantal inbreuken in het kader van humane doping, aldus senator Martine Taelman (Open Vld).

Het aantal inbreuken voor humane doping in 2011 bedroeg 270. In 2012 ging het reeds om 295 inbreuken, in 2013 331 inbreuken en in 2014 381 inbreuken.

Meer inbreuken en stijgende handel

Taelman waarschuwde reeds in 2011 dat bij onveranderd beleid de handel en het gebruik van humane doping exponentieel zou toenemen: "Niet alleen het aantal inbreuken neemt toe, doch ook de link tussen het drugsmilieu en de handel in anabolen blijkt uit de vaststellingen op het terrein door de politiediensten.

Zo trof de hormonencel eind 2014 bij een drugsonderzoek in het Albanees milieu twee reiskoffers met anabolen aan. Het betrof een lading van 22.000 pillen en flacons.".

De handelaren in anabolen worden ook steeds professioneler. In 2012 doken de eerste bewijzen op van productielabo's in ons land. Deze tendens zet zich verder door.

Net als in 2012 en 2013 blijkt uit het jaarverslag dat er in 2014 labomateriaal voor de productie van anabolen in beslag werden genomen om de aangekochte grondstoffen vanuit veelal Aziatische landen om te zetten in gebruiksdosissen.

Drugshandelaren vinden steeds meer de weg naar de handel in humane doping omdat de astronomische winstmarges gelijkaardig zijn, maar de bestraffing veel lager ligt, aldus Taelman.

Wetsvoorstel

Martine Taelman: "Reeds in 2011 diende ik samen met alle andere democratische partijen van zowel meerderheid als oppositie een wetsvoorstel in om dezelfde verzwarende omstandigheden in te voeren voor de handel in hormonen en hormonencriminaliteit zoals deze die nu reeds bestaan voor de handel in drugs".

Het betreft onder meer strafverzwaringen wanneer er minderjarigen betrokken zijn of wanneer gebruik een ongeneeslijke ziekte, blijvende arbeidsongeschiktheid, zware verminking of de dood tot gevolg heeft.

"Alhoewel alle partijen mijn wetvoorstel hieromtrent mee hebben ingediend, werd het voorstel ondanks herhaald aandringen vanwege de indieners nooit besproken in de Senaat of de Kamer, aldus Taelman: "De hormonencel luidt in hun jaarverslag wederom de alarmklok over de explosie van de verkoop van doping aan landgenoten.

Doping voor humaan gebruik neemt jaar na jaar toe. Ook in 2014 nam het aantal inbreuken toe. Het kan niet zijn dat de overheid niet thuis geeft wanneer mensenlevens op het spel staan. Volgens verschillende studies zouden zo'n 8 % van de veertien- tot achttienjarigen spierversterkende middelen gebruiken.

Gezien het parlement ondanks de brede steun dit wetsvoorstel na vier jaar nooit heeft behandeld zie ik mij in het licht van het nieuwe jaarverslag verplicht om dit door te schuiven naar de regeringstafel. Ik vraag dat de Minister van Justitie, Koen Geens (CD&V) deze maatregel invoert via een wetsontwerp.".

Hormonencel

De hormonencel vraagt reeds jaren dat de handel van dopingproducten voor menselijk gebruik beschouwd wordt als een verzwarende omstandigheid. Ook in het jaarverslag van 2014 is het niet anders, aldus Taelman.

De hormonencel lijst het niet invoeren van de verzwarende omstandigheden expliciet op als een probleem: "Na 4 jaar is de wetswijziging nog steeds niet ingevoerd.".

De handel in humane dopingproducten heeft in 2012 een kantelmoment bereikt. Nu reeds drie jaar op rij worden er door de hormonencel in ons land productiemateriaal en grondstoffen in beslag genomen. De hormonencel heeft het ook wat dit aspect betreft terecht over een alarmerende ontwikkeling.

Het wordt meer dan tijd dat de overheid een krachtig signaal geeft om paal en perk te stellen aan de verkoop van deze hormonale producten aan onze burgers in het algemeen en de minderjarigen in het bijzonder gezien de nefaste gezondheidseffecten voor deze laatste bijzonder groot zijn en variëren van nierfalen, leverfalen tot hartstilstand, onvruchtbaarheid en impotentie.

Dierlijke implataten

'Helemaal onthutsend wat mij betreft is een nieuw fenomeen waarvan gewag wordt gemaakt in het jaarverslag 2014 van de Hormonencel, aldus Taelman.

Sommige sporters gaan zo ver in hun zoektocht naar een ideaal lichaam dat ze implantaten bestemd voor vleesrunderen met een implantpistool aan zichzelf toedienen. Deze implantaten bevatten hormonen die de vleesproductie van runderen dramatisch doen toenemen.

De Amerikaanse producent van deze hormonen garandeert een verdubbeling van de vleesproductie per dier.

Wie het jaarverslag doorneemt ziet dat de hormonencel echt aan de alarmbel trekt. Ik ben het beu om samen met de hormonencel jaar op jaar vast te stellen dat de overheid machteloos toekijkt.

Ik pleit dan ook expliciet voor een dringende aanpassing van de strafwet zodat de handel van dopingproducten voor menselijk gebruik beschouwd wordt als een verzwarende omstandigheid en dit om de gezondheid van onze jongeren te vrijwaren', besluit senator Martine Taelman (Open Vld).

 

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto