Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Masterplan dorpskern Mol Achterbos

Hoe creëer je voor Achterbos een verkeersveilige, gezellige en groene dorpskern? Dat vormt de centrale vraag tijdens de start van het particpatietraject in Mol.

Geïnteresseerde inwoners zijn woensdag 10 mei welkom op één van de vier participatiewandelingen. Samen met een ruimtelijk expert ga je op pad om de kwaliteiten en de knelpunten van de huidige dorpskern te ontdekken. 'We focussen ons op het kerngebied tussen de Pastoor Moorkensstraat en de Oogstraat. Meteen aansluitend krijg je de kans om in de parochiezaal jouw visie en ideeën te formuleren.

Nadien gaat een studiebureau met deze input aan de slag voor het uitwerken van een voorstel van masterplan voor de dorpskern van Achterbos. Schrijf je in via www.gemeentemol.be/achterbos en kies het gewenste vertrekuur.

Eind 2018 en begin 2019 dachten de inwoners van Achterbos tijdens twee dorpsvergaderingen na over de toekomst van het kerkgebouw. Uiteindelijk concludeerden de bewoners dat de toekomst van de kerk best verder onderzocht wordt in samenwerking met MIN Mol. Deze vereniging is de huidige gebruiker van de kerk.

Daarnaast vroegen de inwoners om - met nauwe betrokkenheid van het gehucht - een masterplan uit te werken voor de dorpskern van Achterbos, waarbij verkeersveiligheid, een groene omgeving, ruimte voor ontmoeten en gezelligheid centraal staan.

Via het meerjarenplan voor deze legislatuur beloofde het gemeentebestuur om dit masterplan in nauwe samenspraak met de bewoners effectief uit te werken. De coronacrisis en andere lopende projecten maakten het jammer genoeg onhaalbaar om vroeger te starten. Inmiddels is voor deze opdracht een gespecialiseerd studiebureau aangesteld én kunnen we de komende maanden effectief aan de slag.'

Deel dit artikel