Mats Opdebeek van de vrije basisschool Stapsteen in Sluis werd op woensdag 14 november verkozen tot nieuwe kinderburgemeester van onze gemeente. Hij volgt Yente Van Labeke op die vorig schooljaar kinderburgemeester was.

De kinderburgemeester en kinderraadsleden legden de eed af en werden achteraf getrakteerd op een receptie. Het gemeentebestuur dankt het vorige bestuur voor hun enthousiaste inzet en wenst het kersverse bestuur veel succes!

Het gemeentebestuur wil kinderen actief betrekken in thema's die anders door volwassenen geregeld worden. Doel van de kinderraad is thema's te bespreken die belangrijk zijn voor kinderen en jongeren in onze gemeente.

Denk bijvoorbeeld maar aan speelterreinen, activiteiten als Alles Kids en Grabbelpas, sport, milieu, kinderrechten, gezonde voeding,... Dit schooljaar gaat extra aandacht naar milieu (duurzaamheid, zwerfvuil, strappen,...).

Samenstelling kinderraad

Het ambt van de kinderburgemeester en kinderraadsleden loopt gedurende het hele schooljaar en eindigt dus in juni 2019. De kinderburgemeester wordt bijgestaan door 30 kinderraadsleden.

Vergadering kinderraad

De vergaderingen van de kinderraad vinden meestal plaats in de raadzaal van 't Getouw op de derde woensdag van de maand van 14 tot 16 uur. De agendapunten en de verslagen kan je raadplegen via www.gemeentemol.be/kinderraad.