Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Maurice Helsen : 'CD&V Herenthout opgelucht dat statiegeld in zicht is'

Helsen

'CD&V Herenthout is opgelucht dat het statiegeld op blikjes en plastic flesjes eindelijk ingevoerd zal worden', zegt schepen Maurice Helsen van het Stoetersdorp. 'We vroegen al in 2018 dat de gemeente zou toetreden tot de ‘Statiegeldalliantie’. Statiegeld op blikjes en plastic flesjes werkt hetzelfde als dat nu al vaak is op glazen flesjes.

De consument betaalt een klein bedrag extra, maar krijgt dit natuurlijk ook weer terug bij het inleveren van het blikje of flesje. In 2018 vroeg onze fractie om toe te treden tot de Statiegeldalliantie. Dit werd door de gemeenteraad goedgekeurd.

Nu, zoveel jaren later, ziet het er echt naar uit dat het er komt, dat is natuurlijk uitstekend nieuws. Zwerfvuil leidt tot grote ergernis bij onze inwoners en terecht. Een propere buurt, daar werken we elke dag hard aan. Maar soms lijkt het wel dweilen met de kraan open. Dat is niet alleen storend, maar het kost de gemeente en dus onze inwoners, ook veel geld.

We zijn dan ook verheugd dat er eindelijk beweging is, maar het is natuurlijk spijtig dat er al zoveel tijd verloren is gegaan. Ons voorstel dateert al van enkele jaren geleden en ook nu legt de minister nog geen concreet plan op tafel. We hopen alvast dat dit plan er snel komt en dat het niet blijft bij aankondigingspolitiek.

Zwerfvuil is een groot probleem voor onze landbouwers.

Niet alleen het zicht en opruimwerk is vervelend, het afval is ook levensbedreigend voor de dieren. Een machine versnipperd een blikje, waardoor het in het eten van een koe terechtkomt. Als een koe dit op eet kan het dier zware schade oplopen of een pijnlijke dood sterven.

Zowel naar dierenwelzijn als economisch is de kost gigantisch.

De statiegeldalliantie is een organisatie van Nederland en Vlaanderen die druk wil zetten om statiegeld in te voeren en zo zwerfvuil aan te pakken. Alsmaar meer gemeenten sloten er zich bij aan, vandaag zo’n 70% van alle Vlaamse gemeenten', besluit Helsen.

Helsen

Deel dit artikel