Er was de voorbije jaren een aanzienlijke stijging van het aantal aanvragen voor de verplaatsing van een apotheek. Globaal daalde het aantal apotheken in ons land.
Dat blijkt uit een analyse van het apothekenlandschap door Sirius Insight. In 2017 realiseerde dat Belgische bedrijf gespecialiseerd in geomarketing een eerste studie over de spreiding en het aantal apotheken in België. In maart 2019 volgde een update, waarvan de resultaten nu bekend zijn.

De vergelijking levert een aantal interessante vaststellingen op. Zo is er globaal een daling van het aantal actieve apotheken: van 4.943 in 2017 naar 4.870 nu. Het aantal 'tijdelijk gesloten' apotheken nam met liefst 29% toe (220 tegenover 170 twee jaar geleden). Vooral in de grote steden sluiten apotheken tijdelijk de deuren, met name in Brussel en Luik.

Ook het totale aantal apotheken in ons land gaat achteruit: nog 5.090 in 2019 t.o.v. 5.113 in 2017. (artsenkrant - Veerle Caerels)