U bent hier

Meer creatieve vrijheid voor horecaterrassen op openbaar domein

Mol
22.06.2018 - 11.19u
Door: Mark Jaspers

Het gemeentebestuur wil horeca-uitbaters meer mogelijkheden geven om hun horecaterras op openbaar domein creatief en hedendaags in te vullen. Een aangepaste gemeentelijke stedenbouwkundige verordening op het plaatsen van terrassen, koopwaren en voorwerpen op het openbaar domein moet hiervoor zorgen.

Vooraleer deze nieuwe terrasverordening definitief kan worden goedgekeurd door de gemeenteraad, loopt van 25 juni 2018 tot en met 24 juli 2018 een openbaar onderzoek.

Het bestaande terrassenreglement dateert van meer dan vijftien jaar geleden. Naast regels over veiligheid en vrije doorgangen bevat het huidige reglement heel wat beperkingen inzake materialengebruik.

De afgelopen jaren stelden we vast dat ons reglement niet meer voldoet aan de noden die bij horeca-uitbaters leven om hun terrassen hedendaags en creatief uit te bouwen. Zo willen we met het aangepaste reglement nieuwe constructievormen en materialen toelaten, zonder dat het een kakofonie wordt.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek aangaande de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening op het plaatsen van terrassen, koopwaren en voorwerpen op het openbaar domein wordt gehouden van 25 juni 2018 tot en met 24 juli 2018. Het ontwerp van verordening ligt tijdens de openingsuren ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening in het administratief centrum 't Getouw in de Molenhoekstraat 2 in Mol.

Bezwaren kunnen tijdens de periode van het openbaar onderzoek aangetekend opgestuurd worden naar het college van burgemeester en schepenen, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol of tegen ontvangstbewijs afgegeven worden op de dienst ruimtelijke ordening tijdens de openingsuren.

Meer info: ruimtelijke planning, 014 33 08 34, joost.ouderits@gemeentemol.be

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Webdesign door Intracto