U bent hier

Meer creatieve vrijheid voor horecaterrassen op openbaar domein

Mol
22.06.2018 - 11.19u
Door: Mark Jaspers

Het gemeentebestuur wil horeca-uitbaters meer mogelijkheden geven om hun horecaterras op openbaar domein creatief en hedendaags in te vullen. Een aangepaste gemeentelijke stedenbouwkundige verordening op het plaatsen van terrassen, koopwaren en voorwerpen op het openbaar domein moet hiervoor zorgen.

Vooraleer deze nieuwe terrasverordening definitief kan worden goedgekeurd door de gemeenteraad, loopt van 25 juni 2018 tot en met 24 juli 2018 een openbaar onderzoek.

Het bestaande terrassenreglement dateert van meer dan vijftien jaar geleden. Naast regels over veiligheid en vrije doorgangen bevat het huidige reglement heel wat beperkingen inzake materialengebruik.

De afgelopen jaren stelden we vast dat ons reglement niet meer voldoet aan de noden die bij horeca-uitbaters leven om hun terrassen hedendaags en creatief uit te bouwen. Zo willen we met het aangepaste reglement nieuwe constructievormen en materialen toelaten, zonder dat het een kakofonie wordt.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek aangaande de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening op het plaatsen van terrassen, koopwaren en voorwerpen op het openbaar domein wordt gehouden van 25 juni 2018 tot en met 24 juli 2018. Het ontwerp van verordening ligt tijdens de openingsuren ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening in het administratief centrum 't Getouw in de Molenhoekstraat 2 in Mol.

Bezwaren kunnen tijdens de periode van het openbaar onderzoek aangetekend opgestuurd worden naar het college van burgemeester en schepenen, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol of tegen ontvangstbewijs afgegeven worden op de dienst ruimtelijke ordening tijdens de openingsuren.

Meer info: ruimtelijke planning, 014 33 08 34, joost.ouderits@gemeentemol.be

imageMeer nieuws

Werken verkeersdrempel Molenhoekstraat: parking en straten blijven bereikbaar

Mol 20.08.2019 - 11.43u reading time1min

Vanaf vrijdag 23 augustus wordt de verkeersdrempel in de Molenhoekstraat – ter hoogte van school Rozenberg – heraangelegd. Het verkeer wordt omgeleid via de het weggetje op de parking net voor 't Getouw. Via deze weg blijft de volledige parking 't Getouw bereikbaar en is ook doorgaand verkeer naar de achterliggende straten mogelijk. Als alles volgens planning verloopt, nemen de werken één week in beslag.

Meer info: verkeersdienst, 014 33 09 80, verkeersdienst@gemeentemol.be

Nieuws uit uw regio

image
image
image
image

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto