Op 4 en 5 juni vindt al voor het 48ste jaar op rij het intercommunaal examen plaats. Maar liefst 58 lagere scholen uit 24 Kempense gemeenten zullen dit jaar deelnemen aan de toets. Daarmee zullen in totaal 9115 leerlingen van het eerste tot en met zesde leerjaar getest worden over één onderdeel van een leerdomein.

Taalbeschouwing
Jaarlijks wordt één aspect uit de leerplannen lager onderwijs getoetst. De voorgaande jaren kwamen thema's aan bod als begrijpend lezen, natuur, hoofdrekenen, luisteren, bronnen raadplegen, meetkunde en tijd. Dit jaar staat 'Taalbeschouwing' als onderdeel in de toets centraal. 'Taalbeschouwing' is naast lezen, luisteren, schrijven en spelling één van de belangrijke onderdelen van het leerdomein 'Nederlands' en werd recentelijk vernieuwd.

IOK wil de scholen ondersteunen
De toets wordt per leerjaar opgesteld door inspecteurs en pedagogische adviseurs van het basisonderwijs.

De resultaten van de deelnemende scholen worden door IOK centraal verwerkt. Scholen kunnen zo de resultaten van hun eigen leerlingen vergelijken met een regionaal gemiddelde. Ze kunnen nagaan of hun aanpak goed was en of de kinderen de leerinhouden voldoende hebben verworven. Dit moet de leerkrachten stimuleren om de lat hoog te blijven leggen. 

Op deze manier wil IOK de scholen ondersteunen in het didactisch handelen en blijvend stimuleren tot kwaliteitsverbetering van hun onderwijs. Met dat doel zal de inspectiegroep ook een didactische reader ter beschikking stellen aan de scholen met tips en suggesties voor de leerkrachten. Deze tips kunnen gebruikt worden om 'Taalbeschouwing' binnen het leerdomein 'Nederlands' een duidelijke plaats te geven.