U bent hier

Meer zorg door meer samenwerking tussen CAW De Kempen en CAW Boom

Kempen regio | Lier regio | Provincie Antwerpen
05.10.2021 - 09.47u
Door: Herman Gezelle

Mechelen Lier CAW De Kempen en CAW Boom Mechelen Lier gaan een intensieve samenwerking aan. Medewerkers en middelen zullen voor verschillende diensten samenkomen.

Met één doel: focussen op sterke hulpverlening. De besturen van beide Centra voor Algemeen Welzijnswerk maakten deze beslissing op een gezamenlijk overleg op 23 september. Stijgende nood aan zorg vraagt om meer samenwerking Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) De Kempen en CAW Boom Mechelen Lier helpen mensen met al hun vragen en problemen die te maken hebben met welzijn.

Samen met andere welzijnsorganisaties stellen ze vast dat de zorgnoden van de bevolking alsmaar toenemen. Denken we aan de actu ele noden voor mentaal welzijn, woonproblemen, intra-familiaal geweld of fi nanciële problemen. "Samenwerking is een must voor elke welzijns- en zorgor ganisatie.

Zo kunnen we de beschikbare middelen optimaal inzetten voor de hulpverlening", zegt Frans Heylen, directeur van CAW De Kempen. "In de samenwerking met CAW Boom Mechelen Lier richten we ons beiden op de Eerstelijnszones in eigen regio.

Binnen die zones maken we een prioriteit van een versterkte samenwerking met de lokale besturen." Meer doen met dezelfde mankracht Beide CAW's investeren momenteel in ondersteunende dien sten zoals ICT, personeelszaken, communicatie, registratie, kwaliteitszorg, boekhouding en infrastructuur.

Het samen brengen van deze centrale diensten zal bijdragen tot het versterken van de bedrijfsvoering en voor effi ciëntere organi saties zorgen. Dit najaar werken de organisaties voor elk van deze diensten een gedetailleerd traject uit, om in 2022 echt van start te gaan.

"De werking van beide CAW's heeft heel wat gelijkenissen en vergelijkbare uitdagingen. Met deze samenwerking kunnen we bepaalde beleids- en beheersproblemen beter het hoofd bieden. Het nauwer samenwerken tussen beide CAW's kan ook een positieve invloed hebben het versterken van de kerntaak: hulpverlening aanbieden.

Het feit dat meer mensen samen denken, organiseren, taken verdelen, leidt tot betere en effi ciëntere hulpverlening. Wanneer bovendien ook de menselijke expertise, het materiaal en de infrastructuur sa men gebruikt worden leidt dit tot een aanzienlijke versterking van de draagkracht van elk CAW," zegt Bart Claes, directeur van CAW Boom Mechelen Lier.

"De voordelen van deze nieuwe samenwerking zijn enorm", vult Frans Heylen aan. "Het uitbouwen van meer deskundig heid bij onze medewerkers, meer tijd voor specifi eke inves teringen in ICT en Cloud-toepassingen, het versterken van de rekrutering van hulpverleners en infrastructuurkosten verminderen. Zo kunnen we meer middelen vrijhouden voor wat telt in elk CAW: het bieden van hulpverlening."

"Deze vernieuwende samenwerking is een duurzame keuze, die ons klaarmaakt voor de toekomst", concluderen beide directeurs. CAW De Kempen en CAW Boom Mechelen Lier zijn beiden erkend als Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW).

We helpen mensen met al hun vragen en problemen die te maken hebben met welzijn, een moeilijke relatie, persoonlijke moeilijkheden, financiële, administratieve, juridische of materiële problemen, problemen in gezin, familie of ruimere sociale omgeving...

We bieden ook hulp aan slachtoff ers en daders van geweld, misbruik en betrokkenen van verkeersongevallen en misdrijven. We geven steun aan diegenen die het moeilijk hebben zodat ze zelf terug verder kunnen. We bieden rust aan diegenen die dat kwijt zijn.

We versterken de mogelijkheden van mensen en staan hen bij in het benutten van hun basisrechten. We bestrijden elke vorm van uitsluiting en komen op voor een menswaardig leven voor iedereen. We gaan voor gelijke kansen en een harmonieuze samenleving.'

imageMeer nieuws

Openbaar Ministerie : '25 jaar na De Witte Mars, elk kind heeft recht op integriteit'

Openbaar Ministerie : '25 jaar na De Witte Mars, elk kind heeft recht op integriteit'
Kempen regio | Nationaal | Neteland | Vlaanderen 20.10.2021 - 16.15u

Ontdek het Stoeberpad, het nieuwe natuurbeleefpad in Landschap De Liereman Oud-Turnhout

Kempen regio | Turnhout regio | Vlaanderen 20.10.2021 - 15.10u

Grobbendonkseweg enkelrichting tot het einde van jaar

Grobbendonkseweg enkelrichting tot het einde van jaar
Grobbendonk | Kempen regio | Nijlen regio 20.10.2021 - 14.56u

Schipper loost olie in kanaal Herentals-Bocholt aan Aurubis Olen

Geel | Kempen regio | Olen 20.10.2021 - 09.59u

Nieuwtjes schepencollege Herentals

Nieuwtjes schepencollege Herentals
Herentals 20.10.2021 - 09.24u

Wout van Aert genomineerd voor Vlaams Sportjuweel

Wout van Aert genomineerd voor Vlaams Sportjuweel
Kempen regio | Neteland | Vlaanderen 20.10.2021 - 08.44u

Jan Moons : 'Seven2one Final Edition in Den Eyck op 10/11'

Jan Moons : 'Seven2one Final Edition in Den Eyck op 10/11'
Heist op den Berg | Kasterlee | Kempen regio 19.10.2021 - 17.02u

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Webdesign door Intracto